Willekeurige afschrijving voor starters

De willekeurige afschrijving voor starters is bestemd voor ondernemers die recht hebben op de zelfstandigenaftrek voor starters. Voordeel is dat zelf kan worden bepaald in welk tempo op bedrijfsmiddelen wordt afgeschreven.
Willekeurige afschrijving voor starters

Wat is willekeurig afschrijven?
De ondernemer bepaalt zelf welk deel van een bedrijfsmiddel in een boekjaar wordt afgeschreven, onafhankelijk van de werkelijke levensduur. Zo kan er dus ook voor worden gekozen om direct tot aan de restwaarde af te schrijven. Normaal gesproken zou van een vast percentage per jaar worden uitgegaan (zie: Afschrijvingen).

In totaal kan over maximaal € 229.000 willekeurig worden afgeschreven. Komt het bedrag daar bovenuit, dan kan zelf worden gekozen over welke bedrijfsmiddelen wordt afgeschreven.

De afschrijvingskosten komen ten laste van de winst. Met handig schuiven kan daardoor de hoeveelheid te betalen inkomstenbelasting worden beïnvloed.

Voorwaarden willekeurige afschrijving

  • De onderneming is een eenmanszaak, maatschap of VOF;
    U heeft recht op de bijzondere zelfstandigenaftrek voor starters;
  • De bedrijfsmiddelen zijn verworven of voortgebracht in het jaar dat startersaftrek wordt genoten, of in het jaar daarvoor (de zogeheten aanloopfase).

Uitzonderingen

  • Willekeurig afschrijven mag niet bij bedrijfsmiddelen die zijn uitgezonderd van de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Goed om te weten: een personenauto mag u niet willekeurig afschrijven, een bestelauto wel
  • De regeling wordt teruggedraaid als binnen vijf jaar niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan. Mocht het bedrag aan willekeurige afschrijvingen hoger zijn dan wat normaal gesproken zou zijn afgeschreven, dan wordt het verschil aan de winst toegevoegd.
    Uitzondering hierop vormt de geruisloze doorschuiving, overdracht of overgang.

 

Ga nu naar je mailbox

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

Ook praktische tips in je mailbox?

Denk na over de toekomst van je bedrijf. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven!

© 2020 De Zaak B.V.
1
0

De Zaak website maakt gebruik van cookies.

We zijn verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

/disclaimer
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming