Overgangsrecht levensloopregeling

Het overgangsrecht voor de levensloopregeling eindigt per 1 januari 2022. Tegoeden onder de € 3.000,- vallen per 1 januari 2013 vrij, bij een tegoed boven de € 3.000,- kan worden doorgespaard. Lees hier wat de gevolgen zijn.

Overgangsrecht levensloopregeling

Tegoed boven € 3.000
- Werknemers die op 31 december 2011 € 3.000,- of meer in hun levensloop hadden staan, kunnen tot en met 31 december 2021 blijven doorsparen in de regeling.
- Over de inleg wordt vanaf 1 januari 2012 geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. De in de voorgaande jaren opgebouwde rechten blijven intact.
- Tot en met 31 december 2021 kan het geld van de levensloop vrij worden besteed. Het hoeft dus niet specifiek te worden gebruikt als loonvervanging tijdens verlof.
- Bij opname in 2013 wordt over 80% van het opgebouwde tegoed per 31 december 2011 belasting geheven. Tegoed dat na die datum is opgebouwd, wordt voor 100% in de belastingheffing betrokken.

Tegoed onder € 3.000
- Levenslooptegoed dat op 31 december 2011 onder de € 3.000,- bedroeg, valt geheel vrij per 1 januari 2013.
- Over 80% van het per 31 december 2011 opgebouwde levenslooptegoed wordt belasting geheven.
- Het deel van het levenslooptegoed dat eventueel in 2012 is opgebouwd, wordt voor 100% in de belastingheffing betrokken.
- Bij de belastingheffing over vrijgevallen aanspraken, worden de in het verleden opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting in aanmerking genomen.

Geen crisisheffing
Ook in 2014 worden lonen boven € 150.000,- (inclusief bonussen) eenmalig extra belast met de crisisheffing voor werkgevers van 16%. Geld dat iemand uit de levensloop opneemt, telt hiervoor echter niet mee.

Ga nu naar je mailbox

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

Ook praktische tips in je mailbox?

Denk na over de toekomst van je bedrijf. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven!

© 2020 De Zaak B.V.
1
0

De Zaak website maakt gebruik van cookies.

We zijn verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

/disclaimer
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming