Hoe maak ik een resultatenrekening?

Winst en verlies op een rij
Een resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten genoemd, is een vast onderdeel van het jaarverslag. Hiermee bereken je of je in een vaste periode (meestal een jaar) winst of verlies hebt gedraaid. In dit artikel helpen wij je met het opstellen van deze rekening.
Hoe maak ik een resultatenrekening?

Een resultatenrekening is niet hetzelfde als een balans. Op een resultatenrekening zet je al je inkomsten tegenover al je uitgaven, op een balans zet je alle bezittingen van jouw bedrijf tegenover de manier waarop deze gefinancierd zijn. Een balans heeft altijd hetzelfde bedrag links en rechts, bij een resultatenrekening gaat het juist om het verschil: meer inkomsten dan uitgaven betekent winst, meer uitgaven dan inkomsten betekent verlies.

Om een voorbeeld te geven, dit is een simpele winst- en verliesrekening van een freelance journalist over een jaar.

Inkomsten uit artikelen 28.000
Inkomsten uit presentaties 5.000
Totaal omzet 33.000
Reiskosten 2.400
Afschrijving computer 200
Kantoorbenodigdheden 350
Totaal kosten 2.950
Bruto winst 30.050
Inkomstenbelasting 3.404
Netto winst 26.646
Afschrijvingen zijn de kosten voor spullen die langer dan een jaar meegaan. Stel, een computer kost 1.000 euro en hij gaat naar schatting vijf jaar mee. Dan schrijf je elk jaar 200 euro af. Op de balans neemt de waarde van de computer ook elk jaar met 200 euro af.
 

Modellen resultatenrekening

Er zijn verschillende manieren om de winst- en verliesrekening op te stellen. De Kamer van Koophandel hanteert er twee: het categorale en het functionele model.
In het categorale model resultatenrekening worden soorten van kosten gewoon ingedeeld, ongeacht bestemming. In het functionele model worden kosten meer toegerekend naar respectievelijk:
  • de kostprijs van de omzet (de kosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan een levering of prestatie. Denk aan de kosten van inkoop, opslag, materiaalverbruik en salariskosten bij vervaardiging van het product)
  • de verkoopkosten (o.a. marketing, salariskosten van de verkoopafdeling, inventariskosten)
  • en de algemene beheerskosten (o.a. kosten voor het kantoor, de directie, salariskosten van de administratieve afdeling)
Het categorale model is meer geschikt voor een productiebedrijf, het functionele model voor een handelsbedrijf. Hieronder voorbeelden van beide modellen.
 

Categorale model

Netto omzet (omzet minus teruggenomen goederen, schadevergoedingen en kortingen) €...
Wijziging in voorraden (verschil in voorraad begin en eind van het jaar, kan negatief) €...
Geactiveerde productie (onverkochte productie, wel in de opbrengst meegenomen)
Overige bedrijfsopbrengsten (wel tot opbrengst gerekend, maar niet tot de omzet)
Som van bedrijfsopbrengsten
Som van bedrijfslasten * - €
Bedrijfsresultaat


* Bedrijfslasten zijn de kosten voor bijvoorbeeld grond, onroerend goed, personeel, rentekosten, andere financiële lasten, belastingen, buitengewone lasten, incidentele lasten en lasten die niet uit gewone bedrijfsvoering zijn ontstaan. Dit kun je allemaal specificeren op de resultatenrekening, maar het hoeft niet.

 

Functionele model

Netto omzet €...
Kostprijs van de omzet - €
Brutomarge
Afschrijvingen - €
Nettomarge
Verkoopkosten - €
Algemene beheerskosten - €
Overige bedrijfsopbrengsten + €
Bedrijfsresultaat

 

Dit kennisartikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze kennispartner SNS Bank.

Iedereen die wel eens de boekhouding heeft gedaan, weet dat dit niet het leukste werk is en ook nog eens tijdrovend kan zijn. Gelukkig sta je er niet helemaal alleen voor. 

 

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Lees ook…

Ga nu naar je mailbox

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

Ook praktische tips in je mailbox?

Denk na over de toekomst van je bedrijf. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven!

© 2020 De Zaak B.V.
1
0

De Zaak website maakt gebruik van cookies.

We zijn verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

/disclaimer
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming