12 vragen en antwoorden over financiering

Mkb-ondernemers hebben meer moeite om een banklening te krijgen, blijkt uit onderzoek van het CBS. Terwijl hun zelfvertrouwen juist beloond zou moeten worden. Hoe krijgt u toch de financiering rond die u voor ogen hebt? 10 vragen en antwoorden. Plús twee gouden tips.

1. Waarom is financiering zo moeilijk?
"Banken spelen op zeker. En bankmedewerkers gooien daar vaak nog eens een schepje bovenop," stelt oud-rayonbankdirecteur André Biester en oprichter van Bankraadgever.

"Ze zouden ondernemers die op dit moment de durf hebben om te investeren, moeten feliciteren. Er spreekt zelfvertrouwen uit. De ondernemer gaat een langjarige verplichting aan in een turbulente markt. Dat vereist stuurmanskunst."
 
2. Waar letten banken op?
"Bij bestaande bedrijven kijken banken naar de prestaties uit het verleden, zoals behaald rendement, maar ook naar het betalingsgedrag en de omzet via de rekening", stelt Maarten Zemann, directeur van MKB Adviseurs.

"Daarnaast wordt gekeken naar de te verwachten cashflow, de verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen en naar het onderpand voor de lening. Ook de sector (risicoprofiel, prijsontwikkelingen) wordt meegewogen."
 
3. En de rol van de ondernemer?
De bank zal met name een visie willen horen op uw bedrijf, de bedrijfsontwikkeling en de sector. Dat is typisch een vraag waarop u zich moet voorbereiden, vertelt Zemann.

"Bij kleine kredieten en zzp'ers wordt in toenemende mate gekeken naar de terugverdiencapaciteit. Is de ondernemer, als het misgaat, via een loonverband in staat om de restschuld af te lossen?"

De bank zal altijd een check doen naar uw betalingsmoraliteit en bijvoorbeeld inlichtingen inwinnen bij het BKR.
 
4. Hoe zit het met het plan?

U moet de investeringsaanvraag kunnen onderbouwen. Zorg bijvoorbeeld dat u duidelijke offertes in huis hebt voor de machines die u wilt aanschaffen. U vertraagt het proces van de kredietverlening als u op drie, vier vragen geen antwoord paraat hebt.

Zemann: "Als ondernemer moet u inzicht hebben in de liquiditeitsontwikkeling. U moet kunnen uitleggen dat het 'past'. Waar zitten de pieken en de dalen? Het is goed om samen met uw adviseur prognoses op te stellen. Dat hoort bij de voorbereiding."
 
5. Wat betekent SBR voor de kredietaanvraag?
SBR staat voor Standard Business Reporting of Standaard Bedrijfs Rapportage, elektronische gegevensuitwisseling. Vanuit het eigen boekhoudprogramma kan uw accountant of boekhouder de bank de gegevens toesturen die nodig is om een kredietaanvraag te kunnen beoordelen.

SBR zorgt ervoor dat de bank sneller en beter inzicht heeft in uw financiële positie. Maar het betekent ook dat de bank om een update van de cijfers kan vragen. Kortom, met SBR kan de bank een betere inschatting maken van de kansen en risico's.
 
6. Hoe overtuigt u de bank?
"De belangrijkste vraag van een bank of investeerder die u moet kunnen beantwoorden, is de waarom-vraag. Die is essentieel", zegt Biester. Hij verwijst naar het goudencirkelmodel van Simon Sinek. Dit model bestaat uit drie vragen: waarom, wat en hoe?

"Waarom denk je te groeien? Hoe doe je dat en wat heb je daarvoor nodig? Kun je die laatste vraag adequaat beantwoorden, dan is financiering geen probleem. Is het niet bij de bank, dan lukt het wel bij een informele investeerder."
 
7. Hoe u voor te bereiden?
Een plan moet niet alleen cijfermatig zijn onderbouwd, maar ook stroken met de missie en visie van de onderneming. Waarvoor is de investering nodig? Het plan vraagt om een kwalitatieve onderbouwing, waarbij u een inschatting hebt gemaakt van de risico's die u loopt.

"U moet zich goed verdiepen in het eigen bedrijf en de eigen markt. Als u goede verdiepingscijfers van de branche kunt overleggen, is dat een pre. De bank heeft die informatie doorgaans zelf ook, maar wil die kennis terugzien bij de ondernemer", constateert Zemann.
 
8. Waaraan herken je een goed ondernemingsplan?
Wat u niet moet doen is een invuloefening doorlopen aan de hand van een model van de KvK of van internet en deze vervolgens klakkeloos indienen. Een businessplan is iets van uzelf. Het moeten uw eigen woorden zijn. U kunt de steun van een adviseur inroepen, maar het moet úw plan zijn.

"Ik heb te vaak meegemaakt dat een ondernemer met een door de accountant opgesteld plan naar de bank ging en geen specifieke vragen kon beantwoorden over alle ins & outs", zegt Zemann.

"Je moet de cijfers kunnen duiden. Het moeten jouw cijfers zijn."
 
9. En als u financieel slecht onderbouwd bent?
Er zijn heel veel cursussen en seminars die worden aangeboden op dit gebied. Doel: ervoor te zorgen dat u een kennisniveau bereikt om in elk geval gesprekspartner te zijn voor zowel de bank als uw accountant of boekhouder.
 
10. Moet u zelf geld meebrengen?
Uiteraard. De bank vindt het belangrijk dat u ook zelf risico loopt. Dat geeft een prikkel. "Eigen geld kan ook afkomstig zijn van familie of vrienden", zegt Zemann.

"En er zijn in toenemende mate initiatieven om informal investors te koppelen aan mooie ondernemingsplannen. Dat staat in Nederland nog in de kinderschoenen, maar is steeds meer een begaanbare optie. Een mooi initiatief bijvoorbeeld is kapitaalplaza.nl"
 
11. Wat is de onderhandelingsruimte?
Het is een aanrader om de financieringsvraag niet alleen bij de eigen bank neer te leggen. Benader een tweede bank en geef dit in het gesprek met uw eigen bank aan. En kijk bij het voorstel niet alleen naar de rentetarieven, maar ook naar aanvullende condities, zoals het aflossingstempo, de opslagen e.d. Daarnaast is het prettig als je met een accountmanager met kennis van zaken om tafel zit, adviseert Zemann.

"Dat geldt met name als u vanuit de aard van uw bedrijf, bijvoorbeeld de export of de zorg, behoefte hebt aan iemand binnen de bank die specifiek de dynamiek in uw sector kent."
 
12. Hoe beschermt u de aansprakelijkheid?
Een bank zal u de in meeste gevallen vragen om privé mee te tekenen voor de lening. Biester vindt dat banken hierin veel te ver gaan. Welke zekerheden geeft u weg? In hoeverre word u daar privé in mee betrokken? Waarom geen voorraden en inventaris?

Zemann adviseert vooraf goed na te denken wat u accepteert en wat niet en ziet het als een extra argument om met een tweede bank te onderhandelen. Voorkom bovendien een open einde aan de zekerheidstelling: "Wanneer kan de conditie vervallen? U hoeft niet tot in de lengte van jaren vast te zitten aan een borgstelling."
 
Nog een gouden tip?
Zemann: "De meeste ondernemers gaan naar de bank toe. Het maakt onderdeel uit van de onderhandelingstactiek. Nodig de bank als het even kan uit op uw bedrijf. Laat maar zien hoe u erbij zit. Een goede bankmedewerker wil dat ook weten."

Biester: "Bekijk de onderhandelingen vooral vanuit het klantperspectief. De bank moet ú overtuigen. Wat heeft deze u te bieden? En is dat wel wat u zoekt?"

Doelen stellen

Of je nu starter bent of al jaren ondernemer, het stellen van concrete doelen is een belangrijke vaardigheid. In deze whitepaper lees je alles over hoe je met concrete doelen een succesvol bedrijf bouwt.

Ga nu naar je mailbox

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

Ook praktische tips in je mailbox?

Denk na over de toekomst van je bedrijf. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven!

© 2020 De Zaak B.V.
1
0

De Zaak website maakt gebruik van cookies.

We zijn verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

/disclaimer
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming