Heeft u een pensioengat?

Wat is het pensioengat en hoe weet u of u daar last van heeft? Dit artikel biedt u antwoorden, én vertelt u over de mogelijkheid om lijfrentepremies af te trekken van de inkomstenbelasting, wanneer er sprake is van een pensioengat.
Heeft u een pensioengat?

Wat is het pensioengat?
Het pensioengat is het verschil tussen wat u verwacht te krijgen aan opgebouwde pensioenrechten en wat u werkelijk krijgt om tot minimaal 70 procent van het laatstverdiende salaris te komen (eindloonregeling). Uit onderzoek van het Vervond van Verzekeraars blijkt dat driekwart van de Nederlanders een pensioengat heeft.
Het totaalbedrag waar het om zou gaan ligt tussen de acht en vijftien miljard euro.

De interesse van de fininanciele adviseurs en verzekeringsmensen is niet zozeer of u een pensioengat heeft, maar de verkoop van een koopsom- of lijftentepolis, die fiscaal aftrekbaar is zolang u dat tekort kunt aantonen. Het aftrekbare bedrag zonder pensioengat is wel fors omlaag gebracht.

De pensioengatformule

  De overheid heeft voor de berekening van het pensioengat een formule vastgesteld. Die ontslaat u echter niet van enig zoekwerk en het napluizen van de 'kleine lettertjes.'

  Wat heeft u nodig:

  • een salarisstrook,
  • de laatste pensioenopgaven van de pensioenfondsen,
  • het reglement van het pensioenfonds
  • voor de inhaalaftrek uw inkomensgegevens over 1994.

 • Als basis voor de berekening dient het pensioengevend salaris (brutosalaris met vakantiegeld, maar zonder andere toeslagen). Daarvan trekt u af een fictief AOW-bedrag, jaarlijks vastgesteld aan de hand van de inflatie. Voor 2005 is dat bedrag € 10.719. 
 • Van het resterende bedrag neemt u 17 procent.
 • Op deze uitkomst brengt u in mindering:
  • 10 maal de jaarlijkse pensioenaangroei (voor werknemers 1.75 tot 2 procent van het jaarsalaris, mede afhankelijk van de franchise van het pensioenfonds).
 • Wat dan overblijft en minder is dan 70 procent van het laatstverdiende salaris heet het pensioengat. Als u voor dat bedrag een aanvullende verzekering afsluit, om de aanvulling tot 70 procent vol te maken, mag u dat bedrag volledig aftrekken van de belasting. (jaarruimte)
 • Als u deze exercitie heeft doorlopen, kunt u nog verder snuffelen. Als u nu een pensioengat heeft, is de kans groot dat u dat eerder ook al had. Dan kunt u in aanmerking komen voor de zogenaamde inhaalaftrek (reserveringsruimte). De wetgever stelt dat als u in 2001 een gat heeft, dat u moet vergelijken met 1994. Als u in dat jaar ook al een gat had, kunt u daar een aanvullende regeling voor kopen. De premies voor deze aanvullende regeling kunt u dan bij uw aanslag voor 2005 aftrekken.

Het klinkt allemaal redelijk logisch. Maar wat nu als u ooit vroeger in een bepaalde branche gewerkt hebt, nu eigen baas bent en geen opgave meer heeft van het pensioenfonds. Dan moet u op zoek. Via de website van de Pensioen- en Verzekeringskamer kunt u alle pensioenfondsen terugvinden. Ook als ze niet meer bestaan, krijgt te zien waar de uitbetalingen en de administratie nu is ondergebracht. Dan kunt daar een opgave aanvragen.

Franchise
Daarnaast moet u in het reglement van het pensioenfonds kijken naar de zogenaamde 'franchise' die dat pensioenfonds aanhoudt om te bezien welk bedrag aan u zal worden uitgekeerd. Een pensioenfonds dat uitgaat van een franchise van twintigduizend euro spaart voor u veel meer dan een andere fonds dat uitgaat van bijvoorbeeld dertigduizend euro.

Factor A
De zogenaamde factor A maakt het nog ingewikkelder. Deze toerekenbare aangroei van uw pensioen moet worden berekend volgens de navolgende formule:

 • voor eindloon/middelloonregeling: het in het kalenderjaar geldende opbouwpercentage x pensioengrondslag (pensioengrondslag = pensioengevend inkomen - AOW-franchise).
 • voor beschikbare premieregeling: premie over kalenderjaar x leeftijdsfactor in bijgaande tabel.

Leeftijd 

Factor A/beschikbare premie 
 15-20 jaar

 0,30

 20-25 jaar

 0,24

 25-30 jaar

 0,20

 30-35 jaar

 0,17

 35-40 jaar

 0,14

 40-45 jaar

 0,12

 45-50 jaar

 0,10

 50-55 jaar

 0,08

 55-60 jaar

 0,07

 60-65 jaar

 0,05

Pensioen en Verzekeringskamer
De Pensioen- en Verzekeringskamer is voor telefonisch advies en vragen te bereiken via
de Toezichtslijn: 0900 5300530 (€ 0,34 per gesprek).

 

Ga nu naar je mailbox

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

Ook praktische tips in je mailbox?

Denk na over de toekomst van je bedrijf. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven!

1
0

De Zaak website maakt gebruik van cookies.

We zijn verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

/disclaimer
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming