Al je data veilig en volgens de regels in de cloud

Al je data veilig en volgens de regels in de cloud

Een veilige onlineomgeving vraagt om een scherp cloudbeleid. Ondernemers staan op dat gebied voor steeds grotere uitdagingen. Hackers worden slimmer en passen hun manier van werken constant aan. Ondertussen wordt de wet- en regelgeving strenger. Bedrijven moeten aan kunnen tonen dat ze zorgvuldig omgaan met data en privacygevoelige gegevens. Met deze vier tips zorg je dat al je data veilig is en dat in de toekomst ook blijft.

Checklist meldplicht datalekken

Checklist meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht, een uitbreiding op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze meldplicht stelt het voor organisaties verplicht om een (vermeend) datalek direct te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Laat je dit na, dan loop je het risico dat er een forse boete volgt. Het kan dus geen kwaad om na te gaan of je overal aan hebt gedacht en ervoor hebt gezorgd dat de privacygevoelige data in je bedrijf veilig zijn. Een checklist.

Privacyregels voor ondernemers. Maak je bedrijf AVG-proof in 7 stappen

Privacyregels voor ondernemers. Maak je bedrijf AVG-proof in 7 stappen

Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) in 2018. Deze Nederlandse versie van de Europese privacywet stelt een aantal scherpe eisen aan hoe je zorgvuldig met (digitale) persoonsgegevens en privacy omgaat. Maar wat de AVG precies is? En waar moet je rekening mee houden? In dit artikel lees je hoe je in 8 stappen je bedrijf AVG-proof maakt.