In Duitsland is rijden op aardgas goed mogelijk, er zijn daar al meer dan 800 tankpunten. Ons land blijft daar ver bij achter, maar nu ook ónze grote steden naarstig aan 'milieuzones' werken, lijkt die horde alsnog te worden genomen. In de loop van 2009 wordt het aantal tankstations voor aardgas meer dan verdubbeld.

Hoofdrol voor mkb
Daarbij is een hoofdrol weggelegd voor het mkb, dat de toegang tot binnensteden via deze schone brandstof veilig wil stellen. Samen met gemeentelijke overheden moeten ze er dan overigens wel zelf voor zorgen dat nieuwe tanklocaties een rendabele start kunnen maken.

Die ‘kip en ei’ kwestie blijkt in de praktijk echter relatief makkelijk op te lossen. Volgens Jeroen Jones van CNG Net – een van de leveranciers – zijn er rond de tweehonderd auto’s nodig om een nieuw aardgastankstation mogelijk te maken (een investering van drie ton).

Lage kosten en milieuvoordeel
De lage brandstofkosten en milieuvoordelen van aardgas trekken op steeds meer locaties belangstelling.

Aardgas Mobiel – een samenwerkingsverband van alle betrokken partijen – spreekt daarbij van een ‘versnelde uitbreiding’ van het aantal aardgastankstations, maar dat mag op zijn minst creatief genoemd worden. De nu genoemde vijftig hadden er volgens de oorspronkelijke planning van datzelfde Aardgas Mobiel immers al moeten staan.

Versnelde groei tankstations
Toch gaat deze ontwikkeling kennelijk een nieuwe fase in, want na de eerdere valse start zien leveranciers als CNG Net (nauw betrokken bij het opstarten van de stations) nu daadwerkelijk versnelde groei.

“De komende tijd worden er wekelijks ergens in het land een of twee geopend. Zodat er eind dit jaar een grofmazig landelijk netwerk van pompstations zal staan. Dat is belangrijk, want je bent als aardgasrijder dan niet meer gebonden aan de regio. Overigens is de vertraging mede opgelopen de soms enorme papier- en vergunningenwinkel die ermee gemoeid is. Ook de onbekendheid van betrokken instanties helpt niet mee.”

Betrokken partijen verwachten dat de aardgastrein nu door zal stomen. Ze handhaven de doelstelling om in 2012 een veel fijnmaziger netwerk van aardgastankstations in ons land te realiseren. Er wordt gemikt op meer dan tweehonderd.

Punt van aandacht is wel dat de overheid de zeer lage belasting op deze brandstof nog maar voor twee jaar garandeert. Het goede nieuws is daarbij echter dat de specialisten voorspellen dat de regeling vrijwel zeker zal worden voortgezet, om de simpele reden dat het zeer snel kan meewerken aan het terugdringen van zo ongeveer alle milieuproblemen in de stedelijke gebieden. 

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…

Tankpas
Nieuwe trend: vrouw in private lease auto
Bijtellingsregels 2016: Blijf de zware klap voor!
Zo werkt een ritregistratie

Lees ook…