De eigen bijdrage voor een auto van de zaak is aftrekbaar van de fiscale bijtelling. Als voor een duurdere auto wordt gekozen, moet een hogere bijdrage worden betaald. Deze is echter sinds kort niet meer volledig aftrekbaar.

Eigen bijdrage auto van de zaak
De eigen bijdrage voor de auto van de zaak is aftrekbaar van de bijtelling. Vaak biedt een werkgever zijn werknemer de mogelijkheid om een duurdere auto van de zaak uit te kiezen, wanneer de werknemer daarvoor een hogere bijdrage betaalt: de bovennormbijdrage.

Tot voor kort trok de werkgever de volledige bovennormbijdrage af van het bedrag aan bijtelling. Dit mag niet, blijkt uit een recente uitspraak van Hoge Raad. Snelle actie is geboden.

De Hoge Raad heeft bepaald dat de eigen bijdrage (bovennormbijdrage) maar deels in mindering mag worden gebracht op de bijtelling. De bijdrage is immers niet alleen voor het privé-gebruik, maar ook voor het zakelijke gebruik van de auto.

Splitsen in zakelijk en privé
De eigen bijdrage moet daarom worden gesplitst naar rato van het zakelijk en het privé-gebruik. Alleen het privé-deel mag in aftrek worden gebracht op de bijtelling.

Voorbeeld
De werknemer rijdt in een jaar in totaal 40.000 km. Daarvan is 10.000 km privé. De werkgever mag dan maar een 10.000/40.000- ste deel (1/4e deel dus) van de betaalde eigen bijdrage in aftrek brengen op de bijtelling.

Wat nu?
Heeft u een leaseregeling, waarbij de werknemers de mogelijkheid hebben een duurdere auto te rijden in combinatie met een extra eigen bijdrage? Dan zal de Belastingdienst stellen dat u niet de gehele bijdrage in aftrek mag brengen op de bijtelling.

Dat betekent een financieel nadeel voor uw werknemer en extra administratieve lasten voor u. U moet immers de bijdrage splitsen naar privé-deel en zakelijk deel. Niets doen betekent dat de Belastingdienst zéker bij u komt aankloppen.

Naar onze mening is er een mogelijk alternatief. In de zaak die ten grondslag lag aan de uitspraak, werd de bovennormbijdrage ook in rekening gebracht bij werknemers die 500 km of minder privé reden met de auto van de zaak. Het Hof Den Bosch had mede daarom bepaald dat de belanghebbende in kwestie niet aannemelijk had gemaakt dat de bovennormbijdrage alleen sloeg op het privégebruik.

Verleden en naheffingsaanslagen
De berechte zaak speelde nog in de periode dat de werknemer zelf het privégebruik in zijn aangifte inkomstenbelasting moest verwerken. Sinds 1 januari 2006 moet de werkgever bij de inhouding van de loonheffing rekening houden met het privé-gebruik van de auto.

Gibo Groep is van mening dat de fiscus niet zo lang terug kan gaan en slechts kan naheffen over de jaren 2009 en 2010. Uit de handboeken loonheffingen van de Belastingdienst van 2008 en daarvóór kan immers worden opgemaakt dat de Belastingdienst het in die tijd wél toestond om de gehele bijdrage in aftrek te brengen.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…