Heeft jouw werknemer een auto van de zaak en vraagt hij een verklaring geen privégebruik aan? Zet dan de fiscale bijtelling niet direct stop. Alleen een verzoek is namelijk niet voldoende.

Wacht met stopzetten bijtelling
De Belastingdienst geeft een verklaring geen privégebruik af op dezelfde dag als deze wordt aangevraagd. Maar dan wel ‘in beginsel’. Vanwege dit voorbehoud en omdat het verzoek altijd kan worden afgewezen, is het raadzaam om niet direct de fiscale bijtelling stop te zetten.

Voorheen was het verzoek om een verklaring drie maanden lang gelijk aan de verklaring zelf. In die periode kon u de bijtelling voor de auto achterwege laten en liep u als werkgever niet het risico op eventuele naheffingen.

Deze vrijwarende status bestaat echter niet meer. Wacht daarom met het stopzetten van de bijtelling tot u van uw werknemer een afschrift van de verklaring geen privégebruik hebt ontvangen.

Lees meer in:

De verklaring geen privégebruik auto »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…

Tankpas
Whitepaper ‘Omgaan met criminaliteit’
Kosten-baten model ICT-beveiliging levert besparingen op
Mobiel werken: de 5 grootste gevaren
Het hoe en waarom van een back-up

Lees ook…