De transport- en logistieksector kende een sterk halfjaar, maar door achterblijvende vrachtprijzen is financieel herstel nog ver weg. Dat stelt ING Economisch Bureau in zijn kwartaalbericht van augustus.

Sterke opleving
De transport- en logistieksector heeft een sterk eerste halfjaar achter de rug in 2010. Hiermee is een goede stap in de richting van volumeherstel gezet. Achterblijvende vrachtprijzen zorgen er echter voor dat financieel herstel nog ver weg is.

Kwartaalbericht transport en logistiek
Lees het hele rapport hier »

Ook is de forse opleving tijdelijk en zal de opgaande lijn door voltooiing van voorraadopbouw in de rest van het jaar gaan vertragen.

Desondanks groeit vooral het internationale vervoer dit jaar sterker dan verwacht en lijkt ook de binnenlandse vervoersvraag het dal achter zich te laten.

Opleving in transport
Hoewel de onzekerheid bij consumenten en investeerders nog niet weg is, maakt de Nederlandse economie weer enige progressie. Geholpen door een krachtig herstel van de internationale handel en vooral het aanvulllen van bedrijfsvoorraden, wordt voor dit jaar weer een economische groei (BBP) van 1,2% verwacht.

Het is met name het internationale vervoer dat weet te profiteren van de sterke economische groei in Azië en de daaruit volgende handel. Dit gebeurt zowel direct, als indirect (via toelevering aan productieland Duitsland). Nederland vervult hierin een succesvolle rol als internationale ‘draaischijf’ voor doorvoer.

2e halfjaar soberder
Hoewel de vooruitzichten zijn verbeterd, krijgt het tweede deel van het jaar economisch naar verwachting wel een soberder gezicht dan het eerste half jaar.

Lees het hele rapport hier »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…

‘Het is een uitdaging professionals aan je te binden’
Deel van een tekst als pdf verzenden
Overleeft jouw start-up de eerste vijf jaar?
Mobiele strategie – een leidraad

Lees ook…