Een werkgever weigert om de verklaring bij de Belastingdienst in te dienen. Heeft de werknemer dan nog rechtsmiddelen om hem te bewegen alsnog de verklaring in te dienen?

“De werknemer moet de verklaring UZGB bij de Belastingdienst indienen via zijn werkgever. Stel dat de werkgever weigert om de verklaring bij de Belastingdienst in te dienen. Heeft de werknemer dan nog rechtsmiddelen om de werkgever te bewegen alsnog de verklaring in te dienen?”

Antwoord
Nee, als de werkgever weigert om de verklaring in te dienen dan zal de werknemer zich daarbij moeten neerleggen. De werkgever kan weigeren om mee te werken aan het indienen van een verklaring als hij bijvoorbeeld besluit dat de bestelauto’s ná de werktijd achter het hek moeten staan.

Terug naar: 11 vragen over de Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…