Neemt de Belastingdienst aan dat een bepaalde periode niet privé gereden is met de bestelauto als de Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto wordt ingetrokken?

“Een werknemer (of een IB-ondernemer) heeft met ingang van 1 januari 2012 een verklaring UZGB. Hij besluit om per 1 augustus 2012 de bestelauto privé te gaan gebruiken en meldt dat aan de Belastingdienst. Neemt de Belastingdienst aan dat in de periode van 1 januari tot 1 augustus 2012 niet privé gereden is met de bestelauto?”

Antwoord
Ja, meldt de werknemer (of de IB-ondernemer) dat de verklaring bijvoorbeeld per 1 augustus ingetrokken dient te worden, dan volgt uit de regelgeving dat verondersteld wordt dat niét privé gereden is met de ter beschikking gestelde bestelauto in de periode van 1 januari tot 1 augustus 2012 (artikel 13bis, lid 21 wet LB).

Wordt meer dan 500 kilometer privé gereden met de bestelauto, dan is over het gehele jaar een bijtelling verschuldigd.

Terug naar:
11 vragen over de Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…