1 op 4 ondernemers (zeer) tevreden
Uit de Zelfstandigen Enquete Arbeid (ZEA) van het CBS en TNO is gebleken dat zelfstandigen tevredener zijn over hun werk dan werknemers.

Volgens de ZEA is 24 procent van de één miljoen zelfstandig ondernemers in Nederland zeer tevreden over hun werk. Bij de werknemers is slechts 17 procent van de bijna zeven miljoen zeer tevreden. Daarnaast zijn zelfstandig ondernemers positiever dan werknemers over het aansluiten van hun kennis en vaardigheden op hun werk (71 procent bij zelfstandigen tegenover 62 procent bij werknemers).

Zakelijke dienstverlening meest tevreden
Niet alle ondernemers zijn even tevreden. Het meest tevreden zijn de zelfstandigen in de zakelijke dienstverlening. Denk bij zakelijke dienstverlening aan winkeliers, accountants en architecten. Het percentage zeer tevreden ondernemers ligt hier rond de 26 procent. 

In de landbouw en nijverheid zijn ondernemers het minst tevreden met respectievelijk 17 en 18.4 procent, aldus Katja Chkalova van het CBS. Met nijverheid bedoelt het CBS: industrie, winning van delfstoffen, bouwnijverheid en de productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en water.

Toekomst
Meer dan de helft (55 procent) van alle ondernemers maakt zich wel eens zorgen over de toekomst van hun bedrijf. Dit betekent niet dat ze minder gemotiveerd zijn om verder te gaan. De meeste zelfstandige ondernemers (84 procent) hopen over vijf jaar nog steeds als zelfstandige te kunnen werken. 

Hoewel ondernemers zich zorgen maken, rapporteert het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) een daling van 25 procent in het aantal bijstandsaanvragen in het mkb ten opzichte van vorig jaar. Er is dus een sterke daling in het aantal ondernemers dat financieel in de problemen komt.

Data verzameling
De ZEA is door 5.000 ondernemers ingevuld. De vragenlijst bevat ongeveer 1000 vragen over arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid. Zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar eventuele ziekte in het afgelopen jaar, stress op het werk en steun van familieleden.

Zakelijke financiering
Geen papierwinkel of businessplannen. Regel je zakelijke financiering nu volledig online en zonder gedoe.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.