Of het nu gaat om bedrijfsbeëindiging, een overname in een distressed situatie of een vrijwillige fusie; de juiste waardering van assets blijkt vaak een allesbepalende factor te zijn. En zo’n waardering vraagt om specialistisch inzicht, evenals het omzetten van deze waardering in een reëel bedrag waarmee kosten kunnen worden gedekt, schuldeisers tevreden worden gesteld, geïnvesteerd kan worden in een doorstart of waarmee een pensioenpot kan worden gevuld.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Doorstarten, fuseren of stoppen

Dankzij onder andere de NOW-regeling zijn veel bedrijven het afgelopen jaar goed doorgekomen. Ook hebben veel bedrijven het afgelopen jaar benut om hun organisatie efficiënter te maken.

Toch zullen naar verwachting in de loop van 2021 bedrijven te maken krijgen met situaties waarbij de kosten niet meer betaald kunnen worden door de opbrengsten. Er moeten dan keuzes gemaakt worden:  doorgaan in afgeslankte vorm, (laten) overnemen, fuseren met een branchegenoot of zelfs stoppen, iets wat bij gebrek aan bedrijfsopvolging een reële optie is.

Sta als ondernemer niet alleen

Wat de beslissing ook is, een goed geadviseerd ondernemer telt voor twee. Denk daarbij aan belangrijke aspecten als regelingen voor het personeel, afspraken met schuldeisers en financiers – bijvoorbeeld met de nieuwe WHOA als uitgangspunt. Maar ook adviezen over de waardebepaling van de onderneming.

Er zijn tal van partijen die bij dit soort trajecten een goede bijdrage kunnen leveren en die dan ook zeker bij het proces betrokken moeten worden: adviseurs op het gebied van overnames en bedrijfsbeëindiging, in fusie en overname gespecialiseerde accountants en fiscalisten, register taxateurs en partijen die (overtollige) assets succesvol aan de man kunnen brengen.

Kijk verder dan de boekwaarde

Meestal wordt voor waardebepaling van assets uitsluitend gekeken naar de boekwaarde. Zeker bij een passiva/activa-transactie kan dat grote invloed hebben, maar ook bij herfinanciering bij een fusie of overname. Uitsluitend naar de boekwaarde kijken heeft grote nadelen. Zo kan een te kapitaalintensief machinepark of teveel van dezelfde assets op de balansen een struikelblok zijn. En kan een waarde lager dan de reële marktwaarde een lager overnamebedrag voor de verkopende partij betekenen.

Bovendien kan het bij een bedrijfsbeëindiging de ondernemer tegenhouden om door te zetten, omdat er grote onzekerheid is over de hoogte van het bedrag dat straks beschikbaar is voor de pensioenpot.

Reële waardebepaling zorgt voor juiste beslissingen

Laat assets daarom altijd taxeren door een register taxateur die kennis heeft van de specifieke markt waarin de ondernemer opereert. En die de getaxeerde waardes kan onderbouwen op basis van een recente database van eerder verkochte goederen, machines en materieel. Deze reële waardebepaling stelt kopers én verkopers bij overname, fusiepartners, en stoppende ondernemers in staat de juiste financiële beslissingen te nemen.

Van tevoren kunnen de te verwachten opbrengsten van de getaxeerde assets inzet zijn in de verdere gesprekken en onderhandelingen. Schuldeisers weten waar ze aan toe zijn, financiers hebben meer zekerheid, personeel kan gerustgesteld worden en stoppende ondernemers weten dat ze van hun welverdiende pensioen kunnen gaan genieten.

Getaxeerde waarde omzetten in cash

De laatste stap is dan het in cash omzetten van de getaxeerde waarde van de assets die in het proces als overtollig zijn bestempeld. Verkopen aan slechts één geïnteresseerde partij leidt zelden tot de gewenste opbrengst maar meestal tot ‘cherry picking’.

En verkopen aan een kleine, veelal nationale kring van kopers geeft ook vaak onvoldoende opbrengst door de eenzijdigheid van de vraag en beperkte markt. Zoek voor de verkoop van assets dan ook altijd naar een partij die de wereldwijde markt bereikt én die in staat is geïnteresseerde partijen rechtstreeks te benaderen, via speciale marketingcampagnes of door gebruik te maken van een wereldwijde database van specifieke geïnteresseerden.

Een zeer succesvolle methode is daarbij de online veiling. De internationale markt bepaalt bij elke asset opnieuw op transparante wijze de reële, marktconforme waarde. Het veilingprincipe, waarbij de veiling open blijft zolang er geboden wordt, zorgt bovendien voor uitstekende opbrengsten, vaak hoger dan verwacht.

Actief assetmanagement hoort bij een gezonde bedrijfsvoering

Ook als een onderneming zich niet in zwaar weer bevindt is een actief assetmanagement aan te bevelen. Verouderde, ook al geheel afgeschreven machines en materieel kunnen geld opleveren voor nieuwe investeringen en verkoop van overtollige, soms gefinancierde, voorraden kunnen weer evenwicht in de balans brengen. Een taxatie kan daarbij verhelderend werken.


Arno Hendrikse
Register makelaar en taxateur roerende en onroerende goederen, is Director Troostwijk Waardering en Advies en Manager Sales Industry bij Troostwijk Auctions

https://www.troostwijkauctions.com/nl/

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Nanda den Hartog

Nanda den Hartog

Als redactiecoördinator bij De Zaak zorg ik ervoor dat er dagelijks interessante artikelen voor ondernemers op onze website staan en ben ik de drijvende kracht achter het weekoverzicht. Dat ik zelf ondernemer ben geweest komt daarbij goed van pas. Door deze ervaring en mijn redactionele skills begrijp ik op welke informatie en tips ondernemers écht zitten te wachten.
Lees ook…
Het gaat al een tijd niet goed met je bedrijf. Eigenlijk wil je er niet aan, maar elke dag dat je blijft ondernemen kost je geld. Openstaande facturen…
Een turboliquidatie is tot nu toe een snelle manier om een bv, nv, stichting of andere rechtspersoon te ontbinden. Wat zijn de voor- en nadelen van…
Aan alles komt een einde. Ook aan je eenmanszaak als je geen opvolger hebt. Misschien heb je een mooie lijfrente opgebouwd en is het tijd om te…