Betalingsachterstanden die groter worden en kredietlimieten die zijn bereikt: een faillissement komt nooit uit de lucht vallen. Met deze checklist stuurt u uw bedrijf op tijd bij.

> Weg met wanbetalers

Begin met het in kaart brengen van het aantal niet betalende klanten. Onderschat wanbetalers niet, ze zijn vaak de oorzaak van een faillissement. Stuur vervolgens uw troepen (incassobureau of advocaat) op de wanbetalers af.

> Debiteurenbeheer 

Maar het is zaak dat u deze situatie voor blijft. Dit kan door degelijk debiteurenbeheer. Doe bijvoorbeeld facturen eerder de deur uit, houd een kortere betalingstermijn aan en laat incasso’s sneller volgen. Om een dreigend liquiditeitstekort af te wenden, kunt u ook een factoringmaatschappij inschakelen.

> Wacht met afleveren 

U mag de afgifte of levering van een zaak aan een debiteur opschorten totdat de vordering en de daarmee gemoeide kosten zijn voldaan. Dit zogeheten retentierecht geldt zowel voor roerende als onroerende zaken.

> Regel het met uw crediteuren

Als u niet (direct) aan uw schulden kunt voldoen, kan een schuldenregeling met uw crediteuren uitkomst bieden. Grote kans dat ze hier aan meewerken. Uw crediteuren hebben tenslotte ook liever een goede afspraak (bijvoorbeeld het door hun te ontvangen geld in termijnen te betalen) dan helemaal geen geld.

> Licht de boel door

Het is aan te raden om alle bedrijfskosten tegen het licht te houden. Laat een externe partij bekijken hoe u kosten kunt terugdringen. Als dat is gebeurd, kunt u actie ondernemen. Bijvoorbeeld door het ontbinden of herzien van contracten met te dure leveranciers.

> Marketing als redmiddel

Het klinkt misschien vreemd om daar nu geld aan uit te geven, maar een weloverwogen marketingactie kan u helpen. Een voorbeeld is een prijsverlaging voor afnemers met als doel meer opdrachten (en meer geld) binnen te halen.

> Afstoten en verkopen

Wees niet bang om dochters of onderdelen te verkopen of verliesgevende producten of diensten af te stoten. Soms is het verstandiger om door te gaan met alleen het ‘gezonde’ deel van uw bedrijf. Twijfelt u of dit verstandig is? Bel dan een adviseur van De Zaak (gratis voor leden).

> Omgekeerd leasen

U kunt de zogeheten lease-backmethode toepassen, waarbij u verkochte bedrijfsmiddelen direct weer terughuurt. Een investeerder koopt bijvoorbeeld uw kantoorpand en sluit gelijk een lease-contract met u af. U bent dan verlost van onder meer hypotheek- en onderhoudskosten.

> Grotere ingrepen

Als het water u aan de lippen staat, zijn grotere ingrepen niet te vermijden. Niet leuk, maar soms nodig: uw personeelsbestand onder de loep nemen. Dat hoeft niet gelijk door middel van ontslag. Het afschaffen van overwerk of het verkorten van werktijden zijn ook opties. Dat laatste moet u aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

> Laatste redmiddel?

Een ondernemer die zijn schulden niet langer kan betalen, kan surseance van betaling aanvragen. Hij krijgt dan uitstel van betaling voor een periode van maximaal 36 maanden gedurende de periode van schuldbemiddeling. Let wel: u bent de zeggenschap over uw onderneming kwijt.
Lees ook…
Ben je van plan om je bedrijf te verkopen? Omdat je met pensioen wilt of een nieuwe uitdaging zoekt? Zowel bij de voorbereiding als bij de…
Als je bedrijf door hoge schulden geldproblemen heeft, kan schuldsanering een onnodig faillissement voorkomen. De wet WHOA vereenvoudigt en versnelt…
Denk je aan stoppen? Net als bij het opstarten van een bedrijf komt er bij de beëindiging heel wat kijken. Wij zetten de belangrijkste zaken op…
Denk je erover om je bedrijf te verkopen? Een goede voorbereiding is in dat geval onmisbaar. Je wilt je bedrijf zo aantrekkelijk mogelijk maken voor…