Als je een bedrijfswoning overbrengt naar jouw privévermogen, moet je afrekenen over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de boekwaarde. De fiscus heeft hiervoor beleid opgesteld en je kunt er zelf voor kiezen om daar gebruik van te maken. Wat zijn de gevolgen voor de waarde van je huis?

Afrekenen met de fiscus
Als je een woning overhevelt van jouw ondernemingsvermogen naar je privévermogen, krijg je met de fiscus te maken. Je moet namelijk afrekenen over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het verplicht of op vrijwillige basis onderbrengen van de woning in jouw privévermogen én of je er daarna blijft wonen.

Over wat er gebeurt met de eventuele restschuld, lees hier meer »

Lagere waarde als u er blijft wonen
Is de bedrijfswoning ook nadat je hem hebt ondergebracht in je privévermogen jouw hoofdverblijf? Dan is de waarde in het economisch verkeer gelijk aan het bedrag dat de woning zou opleveren bij een eventuele verkoop in verhuurde staat.

De fiscus verhoogt dit bedrag echter, omdat jij zélf de bewoner bent en een woning met huurder minder waard is.

De uiteindelijke waarde komt dan neer op “verhuurd met een plus“. Nog altijd voordelig, want het is lager dan de waarde in “vrije en onbewoonde staat”.

Ga je pas na de overgang naar privé in de bedrijfswoning wonen, dan wordt hier geen rekening mee gehouden bij de bepaling van de waarde.

Beleid van de fiscus
Om de overgang soepeler te laten verlopen heeft de Belastingdienst beleid opgesteld. Je kunt op jouw aangifte – of als je bezwaar aantekent – aangeven of je voor een beleidslijn kiest. Doe je dit niet, dan bepaalt de belastinginspecteur de waarde van de woning.

Hieronder staat beschreven hoe het beleid er uitziet.

Verplichte overgang naar privévermogen
Het kan voorkomen dat je de woning verplicht moet overbrengen naar je privévermogen, bijvoorbeeld als je jouw onderneming staakt. Als je dan in de woning blijft wonen (duurzame zelfbewoning) dan wordt er gerekend met de leeftijd die jij hebt op het moment dat de woning overgaat naar het privévermogen. Als je echter getrouwd bent of ongehuwd samenwoont, wordt gerekend met de leeftijd van de jongste van de partners.

De waarde van de woning is dan:

  • Bij een leeftijd tot en met 60 jaar: 65% van de waarde in het economische verkeer in vrije staat;
  • Bij een leeftijd van 61 tot en met 69 jaar: 65% van de waarde in het economische verkeer in vrije staat, plus 1% voor elk jaar dat belanghebbende ouder is dan dan 60 jaar;
  • Bij een leeftijd vanaf 70 jaar: 75% van de waarde in het economische verkeer in vrije staat.

Bedrijfsgebouwen bij woning
Bij bedrijfsgebouwen gelden de waardedrukkende factoren niet als ze na verkoop “direct en in volle omvang” in gebruik kunnen worden genomen.

Een ander geval is het als de gebouwen “als aanhorigheden” van de woning worden gerekend of als ze niet afzonderlijk van de woning verkoop- of verhuurbaar zijn. Dan mag de waarde van de gebouwen berekend worden zoals hierboven bij de bedrijfswoning.

Vrijwillige overgang naar privévermogen
Je kunt er ook voor kiezen om een bedrijfswoning vrijwillig over te brengen naar jouw privévermogen (vrijwillige overgang), bijvoorbeeld vanwege nieuwe wetgeving, jurisprudentie of een overheidsbesluit.

Uitgangspunt bij de vaststelling van de waarde in bewoonde staat is dan: “de huurder is koper“. De waarde ligt dan rond de 90 procent van de waarde in het economische verkeer in vrije staat.

De Belastingdienst keurt, mede om praktische redenen, in dit geval echter goed dat er rekening wordt gehouden met het feit dat de woning bestemd is als bedrijfswoning. De waarde in bewoonde staat mag dan worden gesteld op 80 procent van de waarde in vrije staat.

Ook in dit geval geldt wel dat je op jouw aangifte, of als je bezwaar aantekent, moet aangeven dat je hiervoor kiest. Anders bepaalt de belastinginspecteur zelf de waarde van de woning.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…