Voor managers die zelfstandig ondernemer willen worden, is een management buy-out een aantrekkelijke mogelijkheid. Een goede voorbereiding is echter noodzakelijk, deze checklist helpt u daarbij.

Maak duidelijke afspraken

Als u samen met andere managers het bedrijf overneemt, moet u vooraf goed overleggen. Vooral de toekomstvisie is belangrijk. Wilt u allemaal dezelfde kant op: uitbreiden of wilt u zich toeleggen op een niche-markt? Wat wilt u verbeteren aan de bedrijfsvoering en zijn uw toekomstige partners het daarmee eens? Welke plannen heeft uw mede-vennoot en stroken deze met uw eigen ideeën?

Schrijf een ondernemingsplan

Weet u zeker dat u het bedrijf wilt overnemen? Schrijf dan een ondernemingsplan. Daarmee kunt u nagaan of uw ideeën haalbaar zijn. En, wat misschien nog belangrijker is, u kunt financiers en leveranciers overtuigen van de haalbaarheid ervan.

Overleg met huidige eigenaar

De huidige eigenaar of eigenaren overrompelen met een overnamebod is een mogelijke strategie, maar niet altijd effectief. Door tijdig te overleggen met de eigenaar(s) kunt u er achter komen of zij bereid zijn om te verkopen, wanneer zij tot verkoop willen overgaan, of ze bereid zijn mee te werken aan een buy-out en welke randvoorwaarden zij stellen.

Waardebepaling van het bedrijf

Het bepalen van de overnamesom kan een heikel punt zijn. De verkoper heeft vaak een veel hogere prijs in gedachten dan de kopende partij. Er zijn meerdere manieren om de waarde van een bedrijf vast te stellen en elke methode leidt tot een andere uitkomst. Laat u daarom ondersteunen door een financieel deskundige, bijvoorbeeld een accountant.

Verplichtingen

De koper heeft een wettelijke onderzoeksplicht voordat hij tot overname overgaat. Mochten er na de overname onbekende feiten aan het licht komen, dan heeft een gang naar de rechter alleen zin als u kunt aantonen dat er vooraf een gedegen onderzoek is uitgevoerd. Dit zal doorgaans plaatsvinden in de vorm van een due diligence. Aan de andere kant heeft de verkoper weer een mededelingsplicht van feiten waarvan hij weet dat ze voor de koper van essentieel belang zijn.

De financiering

Als het management niet over voldoende kapitaal beschikt, zal er financiering bij de bank moeten worden aangevraagd. Ook is het mogelijk om een deel van de aandelen onder te brengen bij een participatiemaatschappij. Een derde mogelijkheid is de gefaseerde overname, waarbij de nieuwe eigenaars de koopsom in termijnen betalen.

De juridische structuur

De gekozen structuur heeft invloed op de waarde van het bedrijf, de verhoudingen tussen de partners en de belasting die u gaat betalen. Het is dus belangrijk om stil te staan bij de juridische structuur. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een holding boven het bedrijf te hangen, waarin het onroerende goed wordt ondergebracht. Het bedrijfsmatige deel van de onderneming wordt hierdoor goedkoper.

Wie kan helpen?

Tal van organisaties en adviseurs staan klaar om u bij te staan bij het uitvoeren van een management-buy-out. Omdat een bedrijfsovername geen dagelijkse bezigheid is, is goed advies onontbeerlijk. Denk hierbij aan een accountant, fiscalist, belastingadviseur, notaris of een overnamespecialist.

Informeer personeel 

Het personeel kan negatief reageren op de management buy-out en actief of passief in staking gaan. Door het personeel tijdig te informeren over uw plannen en de consequenties hiervan, kunt u dergelijke problemen voorkomen.
Lees ook…
Ben je van plan om je bedrijf te verkopen? Omdat je met pensioen wilt of een nieuwe uitdaging zoekt? Zowel bij de voorbereiding als bij de…
Denk je aan stoppen? Net als bij het opstarten van een bedrijf komt er bij de beëindiging heel wat kijken. Wij zetten de belangrijkste zaken op…
Denk je erover om je bedrijf te verkopen? Een goede voorbereiding is in dat geval onmisbaar. Je wilt je bedrijf zo aantrekkelijk mogelijk maken voor…
Als je bedrijf door hoge schulden geldproblemen heeft, kan schuldsanering een onnodig faillissement voorkomen. De wet WHOA vereenvoudigt en versnelt…