De verkoop van uw bedrijf vergt een zorgvuldige voorbereiding. Bij een eenmanszaak, maatschap, Vennootschap onder Firma (VoF) of Commanditaire Vennootschap (CV) worden de activa en passiva van de onderneming verkocht.

De stakingswinst bij de verkoop van een eenmanszaak of VoF
Bij de verkoop van uw eenmanszaak of VoF zit de fiscus op het vinkentouw. De opbrengst van de verkoop, in belastingjargon ‘stakingswinst’, valt onder de inkomstenbelasting. De stakingswinst is het verschil tussen de verkoopprijs van uw onderneming en de boekwaarde (zie ‘de jaarrekening‘). Via de aangifte inkomstenbelasting rekent u uw stakingswinst af.
De fiscus kent een stakingswinstvrijstelling, die in de komende jaren steeds verder wordt afgebouwd.

 

Vermindering stakingsvrijstelling

Jaar
stakingsaftrek
bij staking 55+
stakingsaftrek bij
staking jonger dan 55 j.
2001
€ 20.420
€ 9.076
2002
€ 17.062
€ 7.987
2003
€ 13.704
€ 6.897
2004
€ 10.346
€ 5.808
2005
€ 6.988
€ 4.719
2006 e.v.
€ 3.630
€ 3.630

 

Fiscale waardering van de ondernemingsreserves
De binnen de onderneming opgebouwde fiscale reserves zult u moeten optellen bij de uw transactiewinst om die via de vennootschapsbelasting te laten belasten tegen 34 procent. Op zich is dit niet zo vreemd, u heeft deze reserves al die jaren buiten de ondernemingswinst kunnen houden.

Stakingslijfrentevrijstelling
Onder omstandigheden kunt u de stakingswinst verminderen met de lijfrente die u bedingt bij een verzekeringsmaatschappij of de koper van uw onderneming. Deze vrijstelling staat ook bekend als de stamrechtvrijstelling.

 

Uw situatie

Max.vrijstelling

u bent voor meer dan 45% arbeidsongeschikt, of;
u bent zestig jaar of ouder, of;
de onderneming wordt gestaakt door het overlijden van de ondernemer.

362.105,- euro

u bent tussen de 50 en 60 jaar oud, of;
jonger dan 50 en en uitkering gaat meteen in.

181.055,- euro

overige situaties

90.531,- euro

 

De fiscus ligt op de loer!
Een juiste koopprijs is van groter belang dan u zich misschien realiseert. Zo kunt u een forse aanvaring met de fiscus krijgen, als deze de koopprijs te laag vindt. De belastinginspecteur zal de waardering van de goodwill en de stille reserves (bedrijfspand, machinepark e.d.) kritisch bekijken. Over het verschil tussen de koopprijs en de volgens de fiscus werkelijke waarde van het bedrijf moet de koper schenkingsrecht afdragen en de verkoper inkomstenbelasting betalen. Zo verdwijnt de oorspronkelijke stakingswinst als sneeuw voor de zon.

 

Klaar voor de verkoop?

Plaats je bedrijf anoniem op Brookz.nl en bereik duizenden potentiële kopers.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…