Categorieën

Uw volgende auto van de zaak zou zomaar eens een connected car kunnen zijn. Naar verwachting zijn rond het jaar 2020 alle voertuigen uitgerust met communicatiesystemen waarmee auto's onderling informatie kunnen uitwisselen. De voordelen daarvan liegen er niet om: een betere verkeersdoorstroming, minder brandstofverbruik, minder ongelukken.
Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar in de nabije toekomst zal het realiteit zijn. De zogenaamde eCall-systemen worden geïntegreerd in het elektronische systeem van het voertuig of als separate eenheid ingebouwd. Ook de smartphone speelt een belangrijke rol bij de totstandbrenging van een volledig dekkend netwerk van ‘connected’ voertuigen. Auto’s zullen niet alleen onderling informatie gaan uitwisselen over bijvoorbeeld files of gevaarlijke weersomstandigheden, maar ook ‘communiceren’ met de weginfrastructuur.

Draadloos netwerk

Deze communicatie vindt plaats via een draadloos netwerk (vergelijkbaar met WLAN) en maakt gebruik van bestaande systemen als GPS. Car2car beschikt over een eigen frequentie, waarop auto’s binnen een bepaalde afstand automatisch aan elkaar gelinkt worden en gegevens met elkaar uitwisselen over hun positie, snelheid en rijrichting. Het communicatienetwerk kan nog verder worden uitgebreid door zenders te installeren in bijvoorbeeld verkeersborden en verkeerslichten.

Toepassingen

Car2car kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor:
  • Filewaarschuwing: de bestuurder wordt gewaarschuwd voor stilstaand of langzaam rijdend verkeer. De kans op ongelukken wordt kleiner doordat achteropkomend verkeer weet dat er een file staat. 
  • Melding van wegwerkzaamheden: ver van tevoren worden bestuurders gewaarschuwd voor wegwerkzaamheden doordat verkeersborden of (rijdende) afzettingen waarschuwingssignalen uitzenden.
  • Waarschuwing voor hulpdiensten: de bestuurder wordt geattendeerd op naderende voertuigen van hulpdiensten, zodat hij hierdoor niet verrast wordt. 
  • Informatie over (gevaarlijke) weersomstandigheden: als meerdere auto’s met een car2car-systeem een glad wegdek of zware regenval detecteren, worden auto’s die hier in de buurt rijden daarvoor gewaarschuwd.
  • Attenderen op langzaam rijden en pechgevallen: langzaam rijdend verkeer en voertuigen die door pech stil zijn komen te staan kunnen een waarschuwing naar andere weggebruikers sturen. Ook dit vermindert de kans op ongelukken aanzienlijk. 
  • Waarschuwing voor plotseling remmen: als een auto hard afremt of een noodstop maakt, wordt achteropkomend verkeer hiervoor gewaarschuwd zodat ze hier tijdig op kunnen reageren.

Wachttijd bij verkeerslichten verminderd

Ook de doorstroming van het verkeer kan aanzienlijk worden verbeterd met car2car-systemen. Een voorbeeld daarvan is het testproject Travolution dat Audi in haar thuisbasis Ingolstadt uitvoert. Hierbij worden 46 verkeerslichten aangestuurd door intelligente software, waardoor de wachttijd flink wordt teruggebracht. Bovendien kunnen enkele verkeerslichten via WLAN-techniek met auto’s communiceren. Hierdoor krijgt een bestuurder bijvoorbeeld advies om een bepaalde snelheid aan te houden waarmee hij bij het volgende verkeerslicht ‘groen’ krijgt. Deze communicatie tussen infrastructuur en auto zorgt voor een betere doorstroming, bovendien wordt onnodig afremmen en optrekken voorkomen. Dit heeft uiteraard een positieve uitwerking op zowel het brandstofverbruik als de uitstoot van schadelijke stoffen. Bij het testproject in Ingolstadt wordt jaarlijks bijvoorbeeld ruim 700.000 liter brandstof bespaard, uitgaande van een verkeersaanbod van 1.000 auto’s per uur en twintig procent reductie van de wachttijd bij verkeerslichten.
Lees ook…
Jarenlang hadden we te maken met een lage inflatie, maar dat is eind 2021 anders geworden. Eerst gingen de energieprijzen sterk omhoog en in de loop…
Voor een besloten of naamloze vennootschap, coöperatie of vereniging gelden regels voor toezicht. Naast een bestuur kun een bedrijf of organisatie een…
In een procesbeschrijving leg je vast hoe belangrijke bedrijfsprocessen dienen te verlopen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Maar processen…