Voor een besloten of naamloze vennootschap, coöperatie of vereniging gelden regels voor toezicht. Naast een bestuur kun een bedrijf of organisatie een raad van commissarissen (rvc) hebben. Maar wat doet een rvc precies? Wie zitten erin en wie staat aan het hoofd? In dit artikel geven we antwoord op de meest gestelde vragen over de raad van commissarissen.

Inhoudsopgave

Wat is een raad van commissarissen?

De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het reilen en zeilen bij naamloze vennootschappen (nv) en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv).

De raad van commissarissen wordt ook wel een raad van toezicht (rvt) genoemd. In de regel in de nonprofit-sector – verenigingen, stichtingen en coöperaties – de term raad van toezicht gehanteerd. En bedrijven (bv/nv) heet het raad van sommissarissen.

Wat is de functie van een raad van commissarissen?

Een rvc is bij wet verplicht om toezicht te houden op: ‘het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.’ Anders gezeg: de rvc houdt toezicht op het bestuur van een organisatie. Ook geeft de raad van commissarissen bestuurders ondersteuning in de vorm van advies.

Wie staat er aan het hoofd van een raad van commissarissen?

De president-commissaris staat aan het hoofd van de raad van commissarissen.

Wie benoemt de raad van commissarissen?

De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de leden van de raad van commissarissen. Een commissaris wordt meestal van buiten de organisatie gekozen op basis van kennis in een markt of branche of op basis van hun positie binnen de maatschappij.

Mensen kunnen worden aanbevolen voor toetreding tot de rvc. Dit gebeurt door ondernemingsraad of de algemene vergadering.

Hoeveel zitten leden in de raad van commissarissen?

Het Burgerlijk Wetboek is hier helder over: de raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie leden. Is het aantal commissarissen minder dan drie? Dan neemt de raad maatregelen om zijn ledental aan te vullen.

Is een raad van commissarissen verplicht?

Een rvc is alleen verplicht voor een beursgenoteerde onderneming of als een organisatie een structuurvennootschap is.

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Wat verdient een commissaris?

Leden van raad van commissarissen mogen een vergoeding vanuit de organisatie krijgen voor hun werk en inzet. Deze vergoeding wordt ook wel vacatiegeld genoemd.

Vaak is het vacatiegeld gekoppeld aan het bijwonen van vergaderingen, maar het omvat ook de voorbereidingen en andere tussentijdse werkzaamheden. Deels zal het vacatiegeld een vergoeding voor kosten zijn en deels een beloning voor de bestede tijd. De hoogte kan per organisatie variëren.

Wat is het verschil tussen raad van bestuur en raad van commissarissen?

De rvc is het toezichthoudende orgaan van een organisatie. De raad van bestuur heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de organisatie.

Lees ook…
Jaarlijks koopt de overheid voor zo’n 6 miljard euro aan goederen en diensten in bij het mkb. Dit gebeurt meestal via een aanbestedingsprocedure….
i.s.m.
Indien je als ondernemer een winst maakt die snel stijgt of je wilt geen aansprakelijkheid dragen voor je onderneming, is het verstandig om een bv op…
Vanaf 2024 zijn steeds meer bedrijven verplicht om over de impact van hun activiteiten op mens en milieu te rapporteren. De staat in de Corporate…
Over ondernemen zijn talloze boeken verschenen. Elk met zijn eigen modellen, wetten en strategieën. De Zaak selecteerde de 15 beste boeken voor…
Een bedrijf overnemen heeft een aantal voordelen. Zo heb je meestal direct een klantenkring en naamsbekendheid. Ben je van plan een bestaand bedrijf te…
Wil je dat jouw onderneming ook in de toekomst kan blijven meedoen? Dan is het verstandig om te investeren in digitalisering. Maar waar begin je met je…