Antwoord op vragen als ' Kan ik ondersteuning krijgen voor mijn exportplannen?', 'Hoe vraag ik btw terug uit een ander EU-land?' en 'Wat is een intracommunautaire levering?'. Verder: rentevergoeding, en hoe krijg je voet aan de grond in China.  

Kan ik ondersteuning krijgen voor mijn exportplannen?

“Jazeker”, zegt Harry Chün, adviseur bij De Zaak Advies. “Er zijn verschillende regelingen en programma’s om ondersteuning te krijgen bij het betreden van, en investeren in buitenlandse markten. Zoals het programma Starters International Business, voor mkb’ers die willen gaan exporteren maar nog weinig internationale ervaring hebben. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u een actueel overzicht met regelingen en subsidies voor export.”
“Voor ondernemers die exporteren is er ook de mogelijkheid om een exportkredietverzekering af te sluiten bij de overheid. Deze verzekering is bedoeld voor bedrijven die goederen uitvoeren naar risicovolle landen. Men dekt zich hiermee extra in tegen het risico van afnemers die niet betalen.”

Hoe vraag ik btw terug uit een ander EU-land?

Chün: “Btw die u heeft betaald in een ander land van de Europese Unie, en waar u geen btw-aangifte doet, kunt u terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. U kunt op een speciale site een verzoek om teruggaaf indienen. De fiscus stuurt vervolgens het verzoek door naar de belastingdienst van het land waar u de btw terugvraagt. Elk EU-land stelt andere eisen aan het verzoek om teruggaaf van btw.”
Rentevergoeding
“Als de Nederlandse belastingdienst het verzoek niet binnen vijftien dagen doorstuurt, heeft u mogelijk recht op een rentevergoeding. De belastingdiensten in de EU-landen moeten uw verzoek om teruggaaf binnen vier maanden afhandelen. Dat kan verlengd worden tot acht maanden als de buitenlandse belastingdienst aanvullende vragen aan u stelt. Als de buitenlandse belastingdienst deze verlenging overschrijdt, hebt u recht op rente over het bedrag.
Er geldt een aantal voorwaarden voor het terugvragen van btw uit een ander land. Zo moet uw bedrijf onder meer in Nederland zijn gevestigd en u gebruikt de afgenomen goederen of diensten voor bedrijfsactiviteiten die met btw zijn belast. Let er ook op dat uw verzoek om teruggaaf op tijd wordt ingediend. Doe dat voor 1 oktober in het jaar dat volgt op het jaar waarover u btw terugvraagt.”

Wat is een intracommunautaire levering?

“Hiervan is sprake als u vanuit Nederland goederen levert aan ondernemers in een ander land van de Europese Unie”, aldus Niek Idema, adviseur bij De Zaak Advies. “Voor een dergelijke levering geldt het zogenoemde btw-nultarief. Dit betekent dat u geen btw in rekening hoeft te brengen. Vermeld bij een dergelijke levering op de factuur uw Nederlandse btw-identificatienummer en het buitenlandse identificatienummer van de afnemer.
U moet kunnen aantonen dat u de goederen naar een ander EU-land vervoert. Zorg dat u de administratie hiervoor op orde heeft. De belastingdienst kijkt naar bestelformulieren, orderbevestigingen, bewijzen van betalingen in het buitenland, transportverzekeringen, vervoersbewijzen, zoals een zogenoemde CMR-vrachtbrief en facturen op naam van de buitenlandse koper.
Als uw afnemer een particulier is, of geen btw-identificatienummer heeft, is het nultarief niet van toepassing. In dat geval moet u btw berekenen en de btw aangeven en betalen.”
Kansrijke landen om te gaan exporteren
– Polen:
De EU investeert fors in Polen. De consumentenbestedingen groeien en de overheid heeft verschillende grote projecten op het gebied van infrastructuur, milieu en technologie ingezet.
– Rusland:
Vóór de boycot van groente, fruit en zuivelproducten was Nederland één van de grootste investeerders in Rusland. Nederland behoorde ook tot een van de grootste exporteurs naar Rusland. Hoe de export zich verder zal ontwikkelen, is in sterke mate afhankelijk van de ontwikkelingen in de regio.
– Turkije:
Grote afzetmarkt: 75 miljoen inwoners. Het land heeft verschillende handelsverdragen met de EU. Verdiep u wel in de Turkse zakencultuur: vertrouwen is essentieel.
– Brazilie:
Zesde economie van de wereld. De afgelopen jaren viel de economische groei wat tegen. Na dit jaar het WK-voetbal te hebben georganiseerd, zal het land in 2016 de Olympische Spelen huisvesten.
– China:
Tweede economie van de wereld. Sterk toenemende consumentenuitgaven. Verwachte – weliswaar naar beneden bijgestelde – economische groei in 2014: 7%.
Voet aan de grond krijgen in China
Soepel ondernemen in China kan een lastige opgave zijn. Deze tips bieden houvast:
– Zorg voor een goed contract
De grootste uitdaging voor veel bedrijven is het overwinnen van een handelsconflict met een Chinese handelspartner. Of een dergelijk conflict met goed resultaat kan worden afgesloten, wordt vaak bepaald door het fundament van elke deal: een goed en gedetailleerd contract.
Veel bedrijven drijven handel zonder contract, vanuit de gedachte dat dit simpelweg niet tot de Chinese businesscultuur behoort. Complete nonsens! Het is heel normaal om contracten af te sluiten. U kunt er zeker van zijn dat uw Chinese handelspartner dat ook met iedere andere Chinese partij doet.
– Ken uw handelspartner
Naast goede contracten is ook de juiste informatie over uw Chinese handelspartner van groot belang. Zorg er altijd voor dat u de Chinese naam kent van uw handelspartner. Geen enkel bedrijf of persoon in China heeft een officiële Engelstalige naam. Daarnaast kan het beschikken over de fysieke locatie van het bedrijf en de Business License ook een doorslaggevende rol spelen in de afloop van een handelsconflict.
Kortom: zorg ervoor dat u weet met wie u om de tafel zit, alvorens u een deal sluit.
– De juiste rechtspersoon
Een grote valkuil bij het betreden van de Chinese markt: het oprichten van de verkeerde rechtspersoon. Zo is het Representative Office – vaak aangeduid als RO – niet toegestaan om bedrijfsactiviteiten te verrichten in China! Een RO is dan ook geen rechtspersoon naar Chinees recht. Hij is vooral bedoeld voor internationale ondernemers die fysiek aanwezig willen zijn in China, bijvoorbeeld om de markt daar te verkennen.

Lees ook:
Kansen voor kleinbedrijf over de grens »
– Btw-valkuilen in het buitenland »

Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Lees ook…
Genoeg van al die files? Vermijden is steeds moeilijker, maar met wat handig plannen kunt u een hoop ellende voorkomen. Lees hier wat de beste tijden…
Voor een besloten of naamloze vennootschap, coöperatie of vereniging gelden regels voor toezicht. Naast een bestuur kun een bedrijf of organisatie een…
Een jaarplan kan een perfect hulpmiddel zijn om je bedrijfsdoelstellingen voor komend jaar te formuleren en concreet en haalbaar te maken. In dit…