Van de politieke partijen is de VVD verreweg het populairst in het MKB, zo blijkt uit een recente poll van De Zaak. Daarnaast ageren Nederlandse ondernemers vooral tegen de lastenontwikkeling, zo geeft ondernemersstem.nl. aan. Wel staan ze massaal achter de Europese Unie en zijn ze in meerderheid voor vergroening.

Uitslag verkiezingspoll van De Zaak

Uit de verkiezingspoll van De Zaak blijkt dat bijna de helft van de ondernemers op de VVD gaat stemmen (49%). Op grote afstand volgt de PvdA op een tweede plaats (12%). D66 komt op de derde plaats (10%). De PVV komt niet verder dan 8%. Opmerkelijk is het geringe aantal stemmen voor het SP (5%) en CDA (4%). GroenLinks eindigde op 3%. De overige partijen kregen 10%.

In totaal waren er bijna 1300 respondenten.

Lastenontwikkeling het belangrijkst

Mkb Nederland peilde via ondernemersstem.nl welke onderwerpen leefden. Daaruit blijkt dat het belangrijkste onderwerp bij deze verkiezingen de lastenontwikkeling is. Meer dan 90% is (fel) tegen verhoging van de belastingen voor het bedrijfsleven.

Meerderheid voor vergroening

Daar staat een ander opmerkelijk resultaat tegenover: een ruime meerderheid van 66% is voor vergroening van het belastingstelsel, waarbij milieuvervuiling en grondstoffengebruik zwaarder worden belast en de belasting op arbeid juist omlaag gaat.

Europa en bankenunie

Een ruime meerderheid van de ondernemers is van mening dat Nederland niet zonder Europa kan. En bijna driekwart (74%) vindt dat er een bankenunie moet komen met Europees toezicht en sancties.

Zorg en innovatie

Over het eigen risico in de zorg is het bedrijfsleven verdeeld: 42% is het eens met de stelling dat het eigen risico voor iedereen omhoog zal moeten om de totale zorg te kunnen bepalen, 45% is het daarmee oneens.

Driekwart vindt dat het innovatiebeleid via de topsectoren én het MKB Innovatiefonds ook onder een nieuw kabinet met kracht moet worden voortgezet.

Help de slachtoffers en doneer
Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.
Nieuw personeel werven?
Talent is schaarser dan ooit, het aanbod in vacatures verschuift en werving en selectie vindt steeds vaker op afstand plaats. Lees deze 5 redenen waarom werkgevers waardevolle kandidaten verliezen tijdens het recruitmentproces én tips hoe je dit kunt voorkomen.
Lees ook…
Natuurlijk wil je dat jij en je werknemers ook tijdens de hitte veilig en productief kunnen blijven werken. Hoe zorg je als werkgever voor prettige…
De maximale onbelaste reiskostenvergoeding is sinds jaar en dag 19 cent per kilometer. Daar komt binnenkort verandering in: vanaf 2023 gaat de…
Een jaarplan kan een perfect hulpmiddel zijn om je bedrijfsdoelstellingen voor komend jaar te formuleren en concreet en haalbaar te maken. In dit…