Categorieën

Van de politieke partijen is de VVD verreweg het populairst in het MKB, zo blijkt uit een recente poll van De Zaak. Daarnaast ageren Nederlandse ondernemers vooral tegen de lastenontwikkeling, zo geeft ondernemersstem.nl. aan. Wel staan ze massaal achter de Europese Unie en zijn ze in meerderheid voor vergroening.

Uitslag verkiezingspoll van De Zaak

Uit de verkiezingspoll van De Zaak blijkt dat bijna de helft van de ondernemers op de VVD gaat stemmen (49%). Op grote afstand volgt de PvdA op een tweede plaats (12%). D66 komt op de derde plaats (10%). De PVV komt niet verder dan 8%. Opmerkelijk is het geringe aantal stemmen voor het SP (5%) en CDA (4%). GroenLinks eindigde op 3%. De overige partijen kregen 10%.

In totaal waren er bijna 1300 respondenten.

Lastenontwikkeling het belangrijkst

Mkb Nederland peilde via ondernemersstem.nl welke onderwerpen leefden. Daaruit blijkt dat het belangrijkste onderwerp bij deze verkiezingen de lastenontwikkeling is. Meer dan 90% is (fel) tegen verhoging van de belastingen voor het bedrijfsleven.

Meerderheid voor vergroening

Daar staat een ander opmerkelijk resultaat tegenover: een ruime meerderheid van 66% is voor vergroening van het belastingstelsel, waarbij milieuvervuiling en grondstoffengebruik zwaarder worden belast en de belasting op arbeid juist omlaag gaat.

Europa en bankenunie

Een ruime meerderheid van de ondernemers is van mening dat Nederland niet zonder Europa kan. En bijna driekwart (74%) vindt dat er een bankenunie moet komen met Europees toezicht en sancties.

Zorg en innovatie

Over het eigen risico in de zorg is het bedrijfsleven verdeeld: 42% is het eens met de stelling dat het eigen risico voor iedereen omhoog zal moeten om de totale zorg te kunnen bepalen, 45% is het daarmee oneens.

Driekwart vindt dat het innovatiebeleid via de topsectoren én het MKB Innovatiefonds ook onder een nieuw kabinet met kracht moet worden voortgezet.

Lees ook…
Per 1 augustus 2022 is de wet met betrekking tot verplichte scholing voor werknemers veranderd. Als werkgever moet je voortaan scholing die wettelijk…
De zaken gaan lekker en je bedrijf groeit. Maar met die groei dienen zich nieuwe uitdagingen aan. De zoektocht naar grotere kantoorruimte of…
Over ondernemen zijn talloze boeken verschenen. Elk met zijn eigen modellen, wetten en strategieën. De Zaak selecteerde de 15 beste boeken voor…