Categorieën

Verplichte opleidingen 100% voor rekening werkgever

Per 1 augustus 2022 is de wet met betrekking tot verplichte scholing voor werknemers veranderd. Als werkgever moet je voortaan scholing die wettelijk verplicht is vergoeden. Wat houden deze nieuwe arbeidsregels precies in? En hoe kun je een opleiding het best afstemmen met je werknemers? Daarover gaat dit artikel.

Inhoudsopgave

Vergoeden scholing werknemers: wat is er veranderd op 1 augustus 2022?

De nieuwe arbeidsregels zijn onderdeel van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze wet werd per 1 augustus 2022 van kracht met als doel de positie van werknemers in Europa te versterken. Naast voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt in deze wet veel aandacht besteed aan verplichte opleidingen.

Voorheen was je als werkgever wel verplicht om werknemers noodzakelijke opleiding te laten volgen: scholing die nodig is om werk uit te kunnen (blijven) voeren. Er bestond echter geen verplichting om de kosten van deze betreffende scholing te vergoeden. Hier kon je zelf over beslissen.

Dat is per 1 augustus 2022 veranderd. Voortaan moet je als werkgever de kosten voor opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen. Eerder gemaakte afspraken waarin staat dat de werknemer (deels) zelf de opleidingskosten betaalt, zijn niet meer geldig.

Nieuwe afspraken op papier vastleggen (bijvoorbeeld een studiekostenbeding) is niet toegestaan, behalve als het gaat om scholing die niet verplicht is.

Daarnaast wordt het volgen van noodzakelijke scholing beschouwd als arbeidstijd. Dit houdt in dat je als werkgever ruimte moet bieden om de opleiding tijdens werkuren te volgen.

Wat valt onder verplichte scholing werknemers?

De nieuwe wet geldt voor scholing van werknemers die verplicht is. Alleen als scholing verplicht gesteld wordt voor een werknemer, moet je als werkgever de opleidingskosten dus op je nemen.

Het gaat hierbij alleen om scholing die verplicht is gesteld in de wet, de collectieve arbeidsovereenkomst waar je mee te maken hebt of EU-regelgeving.

Voorbeelden:

  • Opleidingen op het gebied van veiligheid en arbeidsvoorwaarden
  • Scholing die nodig is voor het (blijven) uitoefenen van de functie
  • (Om)scholing die nodig is om de arbeidsovereenkomst voort te zetten als de functie van de werknemer vervalt
  • Opleidingen die in een bijzondere wet worden voorgeschreven.

Uitzondering: gereglementeerde beroepen en huishoudelijke medewerkers

Zogenoemde gereglementeerde beroepen vallen niet onder de nieuwe regels. Dit zijn beroepen waarvoor je verplicht een beroepsopleiding volgt voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie.

Voorbeelden gereglementeerde beroepen

Voorbeelden van gereglementeerde beroepen zijn fysiotherapeut, advocaat en leraar. Als werkgever ben je niet verplicht scholing te vergoeden voor deze beroepen. Behalve als dit is vastgelegd in de geldende cao.

Betekent dit dat werknemers binnen deze beroepsgroepen zelf voor alle (niet-verplichte) opleidingskosten opdraaien? Meestal niet. Bij veel bedrijven – zeker de grotere – is het gebruikelijk dat werknemers jaarlijks een opleidingsbudget mogen aanspreken om zich verder te ontwikkelen.

Huishoudelijk medewerkers

Ook geldt er een uitzondering voor huishoudelijk medewerkers. Verplichte scholing geldt niet voor mensen die (bijna) uitsluitend werkzaamheden verrichten in en rondom huizen van particulieren voor gemiddeld minder dan 4 dagen per week.

Welke kosten moet ik als werkgever verplicht vergoeden?

Volgens de nieuwe regels ben je als werkgever verplicht alle kosten te betalen die te maken hebben met verplichte opleiding:

  • Opleidingskosten
  • Kosten voor studiemateriaal
  • Reiskosten
  • Examengelden

Wat voor gevolgen hebben de nieuwe regels voor mijn opleidingsbudget en planning?

Per saldo ga je als werkgever waarschijnlijk meer kosten maken om de kennis van je werknemers up-to-date te houden. Hiervoor is dus (extra) opleidingsbudget nodig.

Het kan natuurlijk zijn dat je de kosten voor verplichte opleidingen al voor eigen rekening nam vóór de nieuwe regels. Er waren namelijk al genoeg redenen om deze scholing kosteloos aan te bieden, ook voordat het verplicht werd gesteld.

Daarnaast is het raadzaam scholing van werknemers goed te plannen. Volgens de nieuwe regels is het wettelijk verplicht de scholing aan te bieden tijdens werkuren, tenzij dit echt niet mogelijk is. Overleg dus goed met je werknemers, zodat je samen de opleidingsuren zo goed mogelijk plant. Bijvoorbeeld tijdens daluren op kantoor, wanneer je iemand uit het team kunt missen.

Krapte op de arbeidsmarkt: hoe bind ik werknemers aan mijn bedrijf?

Het werven van werknemers is tegenwoordig een enorme uitdaging voor veel bedrijven. Reacties op vacatures blijven uit en het kan lang duren voordat een positie is gevuld. Deze problemen spelen in bijna iedere branche. Nieuw talent aan je bedrijf binden is dus erg lastig.

Jaarlijks opleidingsbudget

Wat je als werkgever kunt doen, is ervoor zorgen dat de mensen die al in dienst zijn ook in dienst blijven. Binden aan je bedrijf dus.

Een van de manieren om werknemers tevreden te houden, is het aanbieden van aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden in de vorm van een jaarlijks opleidingsbudget voor niet-verplichte scholing.

Je werknemers scholing aanbieden geeft ze de ruimte zich te ontwikkelen én je vergroot tegelijkertijd de goodwill. Natuurlijk is de persoonlijke ontwikkeling van je werknemers ook in jouw voordeel!

Een jaarlijks budget voor opleidingen kan ook een reden zijn waarom nieuw personeel voor je komt werken. Onderschat de kracht van deze secundaire arbeidsvoorwaarde niet.

Met welke andere nieuwe arbeidswetten moet ik rekening houden?

Op het gebied van arbeidsrecht zijn in augustus 2022 veel regels gewijzigd. In dit artikel lees je meer over de wetswijzigen. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd om de werknemer beter te beschermen.

Naast de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden werd begin augustus ook een andere arbeidswet van kracht: de Wet betaald ouderschapsverlof. En ligt er nog arbeidswet voor goedkeuring bij de Eerste Kamer: Wet werken waar je wilt.

We houden je op hoogte van de ontwikkelingen rondom deze wetten en de impact die ze mogelijk hebben op jouw bedrijfsvoering.

Martin De Coninck

Martin De Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.
Lees ook…
Jaarlijks koopt de overheid voor zo’n 6 miljard euro aan goederen en diensten in bij het mkb. Dit gebeurt meestal via een aanbestedingsprocedure….
Voor je bedrijf heb je natuurlijk vooraf een duidelijke missie opgesteld. Maar soms gebeurt het wel eens dat je juist verder van je doel afraakt. Hoe…
i.s.m.
Elektrisch rijden is sterk in opkomst en ook steeds meer ondernemers kiezen voor een elektrisch voertuig. Dat is duurzamer en je profiteert nu nog van…