Categorieën

Woensdag 15 maart 2023 mogen we het stemhokje in om onze vertegenwoordigers in de provincie te kiezen. De Provinciale Statenverkiezingen staan in de schaduw van de landelijke politiek, maar de uitkomst is heel belangrijk. Zeker voor ondernemers.

Inhoudsopgave

Dat zit zo: provincies zetten de lijnen uit op gebieden die voor bedrijven belangrijk zijn, zoals de regionale arbeidsmarkt, economie, infrastructuur en nog veel meer. Je stem op 15 maart is dus goud waard – ook vanuit ondernemersperspectief.

Voor we daar verder op ingaan, leggen we eerst uit waar onze provincies verantwoordelijk voor zijn en wat precies de rol is in relatie tot de Eerste Kamer – die ook belangrijk is voor ondernemers.

Wat zijn de Provinciale Staten?

Ons land kent 12 provincies. Elk van deze provincies heeft een parlement. Daarin zitten mensen die rechtstreeks gekozen zijn door de inwoners van die provincie. Dit noemen we Provinciale Staten.

De leden van de Provinciale Staten vertegenwoordigen het volk. Ook controleren zij het provinciebestuur, de Gedeputeerde Staten.

Elke vier jaar kun je stemmen op een kandidaat van deelnemende politieke partijen. Net als bij de Tweede Kamerverkiezingen bepaalt de uitslag welke partijen en volksvertegenwoordigers de komende vier jaar de scepter zwaaien in de provincie – een bestuurslaag tussen het rijk en de gemeenten.

Waarom zijn leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten belangrijk voor ondernemers?

De provincie zorgt ervoor dat steden en landelijke gebieden niet als los zand aan elkaar hangen. Dat klinkt misschien een beetje abstract, maar de provincie heeft een belangrijke vinger in de pap en is verantwoordelijk voor uiteenlopende taken. De belangrijkste op een rij:

 • Regionale economie: zorgen voor een aantrekkelijk klimaat voor bedrijven om zich te vestigen en voor meer werkgelegenheid.
 • Klimaat en energie: financieren en stimuleren van duurzame energie.
 • Infrastructuur: aanleg en onderhoud van provinciale wegen, bruggen, fietspaden en sluizen.
 • Ruimtelijke ordening: welk gebied wordt aangewezen voor woningbouw, industriegebied, natuur en recreatie, spoorwegen, enz.
 • Natuur en milieu: natuur- en milieubeheer, vergunningen, toezicht en handhaving.
 • Cultuur en monumentenzorg: cultureel erfgoed behouden en beschermen.
 • Openbaar vervoer: verantwoordelijk voor bus- en streekvervoer in de provincie.
 • Toezicht op waterschappen en gemeenten: ook goedkeuren gemeentelijke begrotingen.

Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer

Wat veel mensen niet weten, is dat leden van de Eerste Kamer rechtstreeks worden gekozen door de Provinciale Staten. Een zeer belangrijke taak die elke 4 jaar opnieuw plaatsvindt; maximaal binnen drie maanden na de Provinciale Statenverkiezing.

Belangrijkste taak Eerste Kamer

Waarom de Eerste Kamer zo belangrijk is? Heel simpel: de Eerste Kamer heeft als belangrijkste taak het goedkeuren of verwerpen van wetsvoorstellen vanuit de Tweede Kamer. De Eerste Kamer is dus medewetgever en controleur van de regering.

Sommige voorstellen komen niet door de Eerste Kamer, zoals kortgeleden het geval was met de stikstofwet. En ook de voor ondernemers belangrijke nieuwe pensioenwet moest worden aangepast.

Welke stemwijzers en andere kieshulpen kun je gebruiken voor de Provinciale Statenverkiezingen 2023?

Jouw stem is dus belangrijk, ook voor je bedrijf. Weet je nog niet zo goed wie je stem verdient? Dan kun je op de websites van partijen lezen over de plannen op provinciaal niveau.

Nog geen idee? Gebruik een stemwijzer

Nog helemaal blanco en geen idee welke partij bij jou past? In dat geval bestaan er online stemwijzers die goed in kaart kunnen brengen welke partij het beste past bij jouw belangen op provinciaal niveau. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van:

Let op: het kan zijn dat de stemwijzers op het moment van schrijven nog niet beschikbaar zijn voor alle provincies.

Andere belangrijke zaken om rekening mee te houden

Allereerst enkele belangrijke voorwaarden om te mogen stemmen:

 • Je moet de Nederlandse nationaliteit hebben.
 • 18 jaar of ouder zijn op de verkiezingsdag (15 maart).
 • Verder mag je niet – om wat voor reden dan ook – uitgesloten zijn van het kiesrecht.
 • Ook moet je als kiesgerechtigde op de dag van de Provinciale Verkiezingen wonen in de provincie waar je gaat stemmen.

Stemmen bij volmacht

Kun je op woensdag 15 maart zelf niet naar de stembus komen? Dan kun je een andere volwassene machtigen om voor jou de stem uit te brengen. Dit heet ‘stemmen bij volmacht’.

Dit mag alleen iemand zijn uit je eigen gemeente en jullie moeten hier beiden voor tekenen op het stembiljet. Ook moet de gemachtigde een kopie van jouw identiteitsbewijs tonen. Dit mag tegenwoordig ook via een smartphone of tablet. De persoon die je machtigt, mag alleen tegelijk met een eigen stem jouw stem uitbrengen.

Personeel mag stemmen tijdens werkuren

Heb je mensen in dienst die willen stemmen woensdag 15 maart? Dan ben je verplicht om personeel even vrijaf te geven om een stem uit te brengen, zolang dit niet meer dan 2 uur in beslag neemt.

Waar kun je stemmen op 15 maart?

Niet geheel onbelangrijk: waar kun je je stem uitbrengen op 15 maart? Via de website waarismijnstemlokaal.nl zie je precies welke stembureaus bij jou in de buurt zijn.

Let op: nog niet alle gemeenten hebben de stembureaus voor 15 maart 2023 aangeleverd. Uiterlijk een week vooraf is deze lijst helemaal compleet.

Martin De Coninck

Martin De Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.
Lees ook…
Te vaak geef je als ondernemer geld uit aan dingen die niet noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld aan dure softwarepakketten, abonnementen of zakelijke…
Succesvol ondernemen begint pas écht als de eerste orders of opdrachten binnenstromen. Daar zijn natuurlijk klanten of opdrachtgevers voor nodig. Maar…
i.s.m.
Klanten willen geholpen worden en het liefst 24/7. Als ondernemer is het daarom erg belangrijk om goed bereikbaar te zijn. Hoe, waar en wanneer een…