Categorieën

Je onderneming voortzetten bij faillissement

Een failliete ondernemer beschikt soms over een bedrijf dat nog wel levensvatbaar is en dus nog een kans op voortbestaan heeft. Dat noemen we een een 'doorstart'. Hoe werkt het precies?

Wat is een doorstart?

Alleen als je zeker bent van de levensvatbaarheid van de onderneming heeft het heeft zin een deel van de onderneming voort te zetten. Een onafhankelijke bedrijfsadviseur kijkt aan de hand van een uiterst kritisch onderzoek naar de levensvatbaarheid van het bedrijf.

De adviseur gaat onder meer na of de onderneming nog wel een aansluiting met de markt heeft en of het faillissement niet te wijten is aan mismanagement. Daarnaast brengt hij eventuele toekomstmogelijkheden in kaart.

Wat is een doorstart?
Creatief saneren

Voordat er surséance van betaling wordt aangevraagd en een curator het beheer overneemt, kan een bedrijf proberen creatief te saneren. Dat is niets anders dan het maken van een doorstart. Hiervoor zijn vaak ingrijpende veranderingen en een behoorlijke kapitaal-impuls nodig.

De term doorstart is een verzamelnaam voor oplossingen om de gezonde delen van een bedrijf weer terug op de rails te krijgen.

De failliete ondernemer doet dan alle crediteuren een voorstel, waarbij ze een percentage van het uitstaande factuurbedrag aangeboden krijgen. Voor elke crediteur geldt een ander percentage, waarover nog te onderhandelen valt.

Schuldeisers moeten daarom wel bereid zijn om aan de doorstart mee te werken. Roept de term bij ondernemers positieve emoties op, crediteuren associëren het woord altijd met benadeling.

Faillissement uitlokken voor doorstart

Het doel van een doorstart is altijd het voortzetten van de gezonde onderdelen van de onderneming. Eén van de meest voor de hand liggende manieren is het technisch faillissement.

Technisch failliet

Hierbij wordt bewust een faillissement uitgelokt, om daarmee de handen vrij te krijgen voor een doorstart. De ondernemer neemt de gezonde onderdelen uit de failliete boedel en laat de schulden in het faillissement achter.

Het oordeel van de bedrijfadviseur bepaalt het verdere verloop van de schuldsanering. Stelt de bedrijfsadviseur geen levensvatbaarheid vast, dan rest er niks anders dan opheffing.

Personeel te huur

Volgens wettelijke bepalingen hoeft het personeel bij een doorstart niet automatisch meegenomen te worden in de nieuwe onderneming. Dit is voor veel ondernemers een belangrijke reden om een technisch faillissement uit te lokken.

Buiten een faillissement bepaalt de wet dat bij een overname van een deel van de onderneming automatisch alle arbeidscontracten mee overgaan in de nieuwe onderneming. De kans dat de curator eerste alle medewerkers ontslaat, is daarom groot. Een gedeelte van hen doet hij een aanbod om weer werkzaam te worden in de door te starten onderneming.

Werknemers behouden?

Wordt de onderneming overgedragen aan een andere werkgever (natuurlijk persoon of rechtspersoon), dan is er geen sprake van overgang van onderneming. Het is dan aan de overnemer om te bepalen met wie hij een arbeidsovereenkomst aangaat of welke contracten hij overneemt.

Medewerkers die niet worden overgenomen, blijven in dienst van de failliete werkgever. De failliete ondernemer zal tot opzegging overgaan en de rest van het personeel ontslaan.

Ook wanneer een bedrijf surseance van betaling aanvraagt, gelden dezelfde regels wat betreft de (ex-) werknemers. Wanneer de overtolligheid van personeel één van de oorzaken van het (dreigende) faillissement is, kan de ondernemer besluiten het overtollig personeel achter te laten in de failliete boedel om zo een succesvolle doorstart te maken.

Door deze omgangswijze met het personeel, zijn vakbonden vaak felle tegenstanders van een doorstart. Controleer ook de regels in je cao voor je verdere stappen zet.

Succesvol doorstarten

Belangrijk voor een succesvolle doorstart is tijdige voorbereiding. De gezonde onderdelen van de onderneming moeten vóór het uitspreken van het faillissement getaxeerd worden, om snel een verantwoord bod erop uit te kunnen brengen bij de curator.

Het is van belang dat afnemers niet zullen afhaken door het uitspreken van een faillissement. Breng ze daarom tijdig op de hoogte van de voorbereidingen van de doorstart en uw overlevingsplan.

Een doorstart moet je natuurlijk ook financieren. Op de huisbankier hoeft u vaak niet te rekenen. Het zoeken van nieuwe financiers is vaak een vast onderdeel van een doorstartplan. Zekerheden van de bank moeten worden afgekocht en een herfinanciering van de onderneming is noodzakelijk.

Checklist doorstart

 • Ondernemers moeten alert zijn op valkuilen:
  • Het gezonde deel van de onderneming blijkt achteraf toch niet gezond te zijn.
  • De doorstart is vóór het tijdstip van het faillissement gerealiseerd.
   De curator kan de doorstart aanvechten op grond van benadelingshandelingen.
  • De doorstart heeft teveel geld gekost.
  • De curator heeft meerdere gegadigden tegen elkaar uitgespeeld en de ondernemer heeft achteraf daardoor te veel betaald voor de doorstart.

Wil je als ondernemer een doorstart kunnen maken, dan zal er ook voor eventueel failliete partners een goede regeling moeten komen.

Een goede begeleiding in de doorstart-fase is van levensbelang voor de onderneming, en kan veel schade voorkomen.

Natuurlijk moet je als ondernemer niet alleen maar met je product of dienst bezig zijn, ook de randvoorwaarden moeten goed in orde zijn. Alleen dan ontstaan goede en gezonde ondernemingen.

Lees ook…
Wil je dat jouw onderneming ook in de toekomst kan blijven meedoen? Dan is het verstandig om te investeren in digitalisering. Maar waar begin je met je…
Vrijwel alle ondernemers – zzp’ers en mkb’ers – worden momenteel geconfronteerd met stijgende kosten. Grondstoffen, energie, verpakkingen,…
Vanaf 1 januari 2023 treden voor mkb-ondernemers weer een flink aantal nieuwe wetten en regels in werking. We zetten de 7 belangrijkste wijzigingen…