Dat je op bedrijfsniveau sneller kunt gaan dan de politiek, liet ING afgelopen maand als geen ander zien. In plaats van wachten op veranderende wetgeving uit Den Haag, kondigden zij zelf aan dat elke mannelijke werknemer voortaan een maand lang betaald vaderschapsverlof kan krijgen. Een heerlijk voorbeeld van hoe snel je als bedrijf voor grote veranderingen kunt zorgen en op maatschappelijke doelstellingen als gelijkwaardigheid snel het roer om kunt gooien.

Het verankeren van maatschappelijke doelstellingen

In het Financieel Dagblad verscheen vorige week een opiniestuk over het verankeren van maatschappelijke doelstellingen in statuten. Hierin werden mooie voorbeelden genoemd van bedrijven als Philips, DSM en Unilever die net als ING een stap verder gaan dan de herziene Nederlandse Corporate Governance van ons vraagt. Zij deinzen er niet voor terug om de 2030 termijn van de VN wat naar voren te trekken. Philips is bijvoorbeeld pas tevreden als zij voor 2025 de levenskwaliteit van ten minste drie miljard mensen hebben verbeterd.
Ook Duurzaambedrijfsleven.nl publiceerde afgelopen week een artikel waarin via voorbeelden vanuit Ballast Nedam, Ministerie van Buitenlandse Zaken en FrieslandCampina werd stilgestaan bij hoe het bedrijfsleven de Global Goals in de bedrijfsvoering kan toepassen. Ook deze drie partijen draaien er niet om heen en zijn niet bang de doelstelling wat naar voren te trekken. Zo spreekt FrieslandCampina niet over de 2030 Global Goals maar over de strategie ‘route2020’.
Allemaal mooie indicatoren dat de corporate wereld de Global Goals goed op de kaart heeft staan.

Hoe zit het met de ‘kleine ondernemer’?

Hebben de mkb’ers de Global Goals ook al zo prominent op de kaart staan? Zonder de actieve inzet van deze mkb’ers, die in Nederland 99 procent van het bedrijfsleven vertegenwoordigen, heeft het realiseren van de Global Goals namelijk evenmin enige kans van slagen.
Net als Lilianne Ploumen, minister van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, deed in haar selfie speech (chapeau voor de metafoor :)) in New York, maak ik hier liever geen selfie van ‘the best version of ourselves’, maar een #nofilter versie met een realistisch beeld:
Volgens onderzoek van PWC 71 procent is van de bedrijven van plan aan de slag te gaan met de Global Goals. Dat klinkt wellicht vrij positief, maar de #nofilter versie is dat dit onderzoek is verricht onder:
  • Leden van de United Nations Global Compact (UNGC)
  • Leden van de Global Reporting Initiative (GRI)
  • Klanten van PwC
Gezien de doelen van de UNGC (’Measuring impact. One SDG at a time’) en de GRI (‘Empowering Sustainable Decisions’), kun je je dus voorstellen dat deze doelgroep niet de meest objectieve afspiegeling van de samenleving is. Dat is ongeveer hetzelfde als aan alle Pepsi drinkers vragen of ze Coca-Cola of Pepsi lekkerder vinden.

Een realistischer beeld lijkt te worden geschetst door het onderzoek dat is uitgevoerd onder de achterban van MKB Servicedesk. Van de 600 ondernemers die aan dit onderzoek hebben meegedaan geeft slechts 20 procent aan precies te weten wat de Global Goals inhouden. En nog zorgwekkender: 60 procent geeft aan geen idee te hebben wat de Global Goals inhouden.

Als ik kijk naar deze feiten, dan vind ik het lastig me bij de ‘realistische’ uitspraak van minister Ploumen aan te sluiten dat we ‘well on track’ zijn.

Versnellen vanuit de gemeente?

Dat bovenstaande percentages dichter bij de realiteit lijken te liggen dan het onderzoek van PWC, wordt ook bevestigd in een gesprek dat ik deze maand voerde met ‘SDG accelerator’ Hans Lak en coördinator Internationale Zaken van de gemeente Utrecht Desiree Ven. Zij hebben als doel om de realisatie van de Global Goals vanuit de gemeente te versnellen. Beiden delen duidelijk de visie dat met de realisatie van de Global Goals niet tot 2030 gewacht hoeft te worden. Symbolisch gebruiken ze dan ook #2030now. Je hoeft niet te wachten om iets te doen. Sterker nog, als er gewacht wordt ben je gewoon te laat.

What’s next?

Was de hele essentie van de transformatie van de Millennium Goals naar de 17 Global Goals niet dat deze meer ‘manageable’ zouden worden voor het bedrijfsleven? Unilever boegbeeld Paul Polman ging vanuit het bedrijfsleven voorop in de transformatie en de corporate wereld lijkt nu ook echt het kantelpunt te hebben bereikt: ze zijn zich er van bewust dat een vervuilend schip, een zinkend schip wordt. Ze hebben in grote getalen de Goals duidelijk op de kaart gezet. Door het aannemen van de juiste ‘Sustainability managers’, ‘Specialisten Sustainablity Strategy’ en ‘Corporate Social Responsibilty coördinatoren’ hebben ze bovendien alle kennis in huis en de mensen die er voor zorgen dat de juiste tools gebruikt worden.
Echter, voor de ‘kleine ondernemers’ liggen de kaarten iets anders. Via deze blog wil ik dus de ondernemers een hart onder de riem steken die van plan zijn zich in te zetten voor de Global Goals, maar die op de een of andere manier nog niet de stap hebben gezet.
Daarom stel ik voor om net als ING, FrieslandCampina en Global Goals City Utrecht gewoon vandaag nog een grote stap te zetten. Met deze 4 deelstappen die je vandaag nog kunt uitvoeren ben je direct op de goede weg:
  1. Print het lege Dromenvanger Canvas uit;
  2. Gebruik de voorbeeldtekeningen om je visie en kortetermijnplanning in te vullen;
  3. Voeg tenminste één Global Goal toe aan je visie.
Op deze manier zet je vandaag een stap naar een bijdrage aan de Global Goals. Go for it, #2030now!
Tip: Werknemers door laten werken na hun pensioen
Met deze krappe arbeidsmarkt wil je jouw ervaren werknemer misschien door laten werken na zijn pensioen. Dan kan via de de populaire Doorwerkregeling. Dit en meer op Ideale later.
Bereken autoverzekering besparing
Altijd met een gerust gevoel de weg op, met de uitgebreide autoverzekering van Allianz voor personenauto’s en bestelwagens. En met de onlangs verlaagde tarieven kan je nu tot €500 per jaar besparen.
Lees ook…
Per 1 augustus 2022 is de wet met betrekking tot verplichte scholing voor werknemers veranderd. Als werkgever moet je voortaan scholing die wettelijk…
Te vaak geef je als ondernemer geld uit aan dingen die niet noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld aan dure softwarepakketten, abonnementen of zakelijke…
Jaarlijks koopt de overheid voor zo’n 6 miljard euro aan goederen en diensten in bij het mkb. Dit gebeurt meestal via een aanbestedingsprocedure….