Als ondernemer kunt u op diverse manieren betrokken zijn bij verenigingen, zoals een winkeliers- of ondernemersvereniging. Verenigingen hebben kascommissies om jaarlijks de financiën te controleren. Als een kascommissie die controle niet goed doet, kan dat ook voor u vervelende gevolgen hebben. Wat kunt u doen om te bewerkstelligen dat de kascommissie(s) van uw vereniging(en) goed functioneren?

Heeft u belangen in verenigingen?


Grote kans dat u als ondernemer bent aangesloten bij een winkeliersvereniging, ondernemersvereniging, belangenvereniging of business-club. Als u eigenaar bent van een ruimte in een appartementengebouw, bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). En als u sponsor bent van de plaatselijke sportvereniging heeft u er natuurlijk ook belang bij dat die naar behoren reilt en zeilt!

Veel fraudes bij verenigingen


Het is droevig maar waar: frequent worden verenigingen opgeschrikt door fraudes. Veelal is het de penningmeester die bijvoorbeeld door middel van valsheid in geschrifte of een simpele greep in de kas de vereniging fors in de zorgen duwt. Een recent voorbeeld is de fraude bij
voetbalvereniging Theole in Tiel, waar meer dan honderdduizend euro verdween. Men moet rigoureuze maatregelen treffen, een drama voor de club. 
Bij ondernemersverenigingen en soortgelijke organisaties is het zeldzamer dat fraudes in de openbaarheid komen, wat niet wil zeggen dat fraudes daar ook zeldzamer zijn. In 2010 kwam in de pers dat bij een ondernemersvereniging in Amsterdam
enkele tonnen zoek waren. Bij deze vereniging waren zo’n 200 winkeliers aangesloten, dus rekent u maar uit wat de schade per winkelier was…
En dat is nog afgezien van de imagoschade die ondernemers lijden als blijkt dat uitgerekend bij hún vereniging fraude is gepleegd.

De bijdragen die u moet betalen aan de VvE waarvan u lid bent vormen elk jaar ook een fors bedrag. In de praktijk komt het nogal eens voor dat fraudeurs bij VvE’s hun kans schoon zien. U kunt uw lidmaatschap van de VvE niet opzeggen, dus u draait als VvE-lid altijd voor de schade op.
Als derde voorbeeld: u bent sponsor van een plaatselijke sport- of andere vereniging. Als deze vereniging met fraude geconfronteerd wordt, betekent dat veelal dat het geld dat u als ondernemer in de club hebt gestoken, verdwenen is.

Wat kunt u doen?


Natuurlijk heeft u het als ondernemer altijd al druk. Maar aan de andere kant hebben ondernemers vaak óók een beter financieel inzicht dan het gemiddelde lid van een VvE of sportvereniging. U kunt ‘uw vereniging’ dus wellicht een grote dienst bewijzen door zelf plaats te nemen in de kascommissie en zélf te zorgen dat de jaarlijkse controle goed wordt uitgevoerd. Dat levert u misschien ook nog extra goede contacten op.
 Zorg wel dat u goed beslagen ten ijs komt door gebruik te maken van een gedegen checklist. Een checklist voor de controle van verenigingen en VvE’s vindt u in
De Kascommissiegids.
 En mocht u zelf niet de controle willen of kunnen doen, dan heeft u waarschijnlijk voldoende zakelijk inzicht om de andere leden ervan te overtuigen dat het heel belangrijk is om een kundige kascommissie te benoemen. Een goede jaarlijkse controle ontdekt namelijk niet alleen eventuele financiële onregelmatigheden, maar werkt zeker ook preventief. En voorkomen is beter dan genezen!

.
Beleggen in vastgoed is inflatiebestendig. Stijgt de inflatie? Dan stijgt ook de huur en dus het directe rendement. Benieuwd wat jouw opties zijn?
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Lees ook…
Afspraken en voorwaarden rond de eisen van een product of dienst leggen veel ondernemers vast in een contract. Zo’n contract wordt een Service Level…
i.s.m.
Je wilt jouw bedrijf verkopen, maar hoe pak je dit het beste aan? Brookz geeft je 5 do’s en 5 dont’s om de kans op een succesvolle bedrijfsverkoop…
Btw-nummer, btw-identificatienummer, burgerservicenummer en RSIN. Wat is dat? Lees meer over deze nummers, bekijk een voorbeeld en ontdek hoe je een…