Categorieën

Brand, inbraak en diefstal, stroomstoringen of waterschade. Een calamiteit is nooit helemaal te voorkomen. U kunt wel de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Voorkomen is beter dan blussen

Veel bedrijven die getroffen zijn door brand, gaan failliet aan de gevolgen. Wilt u dit risico uitsluiten? U kunt de kans op brand beperken door in kaart te brengen waar licht onvlambare materialen en apparaten staan in uw bedrijf. Neem vervolgens brandwerende en -vertragende maatregelen.

De Arbowet verplicht u om de veiligheidsrisico’s op de werkvloer, in de breedste zin van het woord, in kaart te brengen in een Risico-inventarisatie & -evaluatie.

Daarnaast is het raadzaam om voor specifieke risico’s zoals brand een preventieplan te maken, waarin de brandwerendheid van bijvoorbeeld trappenhuizen en gangen, de staat van installaties en blussystemen bekeken wordt. Zo’n analyse is een deskundig klusje door de complexe regelgeving die per gemeente kan verschillen. Vraag hulp aan de plaatselijke brandweer of een preventiebedrijf.

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is de volgende stap. Wie onderneemt welke actie in geval van een calamiteit, wanneer moet er worden ontruimd en wat zijn de interne en externe alarmprocedures? Daarnaast bevat het een overzicht van de eigenschappen van het gebouw, alarmgegevens en het aantal aanwezige personen.

Meestal is het ontruimingsplan onderdeel van een bedrijfshulpverleningsplan. Alle werknemers moeten op de hoogte zijn van dit plan waarin staat gemeld wat de gang van zaken is. Jaarlijks wordt er een keer geoefend met ontruimen. De Arbowet verplicht een dergelijke oefening.

Dit kunt u zelf doen:

 • Het is raadzaam om van belangrijke informatie regelmatig een back-up te maken, die het beste extern bewaard wordt. Bewaart u de informatie toch liever zelf? Gebruik dan speciale brandwerende kasten.
 • Beperk papiermassa. Brand grijpt nog sneller om zich heen door open archiefkasten, stapels oude tijdschriften en ander papierwerk. Zorg dat uw werknemers van deze regels op de hoogte zijn en breng het regelmatig onder de aandacht.
 • Bij evenementen of in de horeca moeten versieringen als slingers, geïmpregneerd worden met een brandvertragend middel.

Tip: check met deze handige test van de stichting Consument en Veiligheid, hoe brandveilig uw bedrijf is.

Water- en stormschade


Druppels langs de muur door lekkage of pootjebaden in dertig centimeter water: er zijn verschillende soorten waterschade. Constructiefouten en achterstallig onderhoud zijn vaak de boosdoeners. Zo inventariseert u de zwakke plekken rondom het pand:

 • Laat alle waterafvoer regelmatig controleren door een deskundige en vraag hem te kijken of de plaatsing en de constructie toereikend is. Hemelwaterafvoer verdient extra aandacht vanwege het mogelijke instortingsgevaar van het dak.
 • Bekijk regelmatig of de laag grind op het dak overal even dik is in verband met de afwatering.
 • Uitstekende delen op het gebouw en verouderde dakbedekking zijn meestal de oorzaak van stormschade aan een pand. Controleer regelmatig of beide juist bevestigd zijn.
 • Als de hoekranden van het dak loszitten, bestaat de kans dat het dak tijdens storm gelift wordt. Bekijk regelmatig de bevestiging, zeker na storm.
 • Bij een naderende storm is het aan te raden losse goederen op uw bedrijfsterrein naar binnen te halen of vast te zetten.

Uw apparaten watervrij

Een beetje vocht is soms al voldoende om gevoelige apparatuur te ontregelen. Waterschade aan apparaten komt vaak door breuk in de kunstofverbindingsslang die veelal onder druk staat. Preventief oude slangen vervangen helpt, net als opletten of de slang niet wordt beschadigd door scherpe voorwerpen. Ook kunt u een doorstroombegrenzer instellen of de waterafvoer handmatig afsluiten. Kijk in de onderhoudscontracten hoe vaak een apparaat gecontroleerd moet worden.

Zet elektronische apparaten zoals printers niet in de buurt van leidingen en zet ze niet op de grond. Dat geldt ook voor goederen. Plaats die op een verhoging, bijvoorbeeld met behulp van stellingen of pallets. Plaats waterdetectie bij apparatuur die beslist moet worden beschermd.

Inbraakpreventie


Om te inventariseren hoe inbraak(on-)veilig uw onderneming is, is naast gezond verstand een deskundig oog nooit weg, bijvoorbeeld van de politie. Een beveiligingsbedrijf in bezit van Borg-certificaten is ook een optie. Het Borg-keurmerk is een initiatief van de beveiligingsbranche, het Verbond van Verzekeraars en de overheid.

Zelf bepalen hoeveel risico uw bedrijf loopt? Het Nationaal Centrum voor Preventie hanteert een puntensysteem voor inbraakbeveiliging, bijvoorbeeld over de attractieve waarde en inboedelwaarde. Aan de hand van het systeem wordt bepaald of bouwkundige maatregelen gewenst zijn, net als de aanschaf van een alarmsysteem, kluis of inbraakwerende kasten.

Kijk ook eens door de ogen van de inbreker naar het gebouw. Een kleine 70% van de inbrekers komt via de achterkant binnen. Ziet u bomen, containers of andere obstakels staan vlak bij het pand of onder de ramen? Hoe zou u naar binnen proberen te komen?

Uit onderzoek blijkt dat veel fraudegevoelige documenten zomaar bij het bedrijfsafval te vinden zijn. Maar liefst 36 procent van het onderzochte bedrijfsvuil bevatte informatie waarmee criminelen gelijk aan de slag konden, zoals facturen, lijsten met klantgegevens en certificaten. Reden genoeg om een versnipperaar aan te schaffen en bijvoorbeeld gegevens over alarmsystemen of beveiliging te vernietigen voordat ze weggooid. Denk daarbij ook aan de bedrijfsdocumenten die mee naar huis worden genomen. Als deze thuis worden weggegooid, is het ook slim om ze door een versnipperaar te halen.

Elektronisch beveiligen Informeer, voor u een alarm aanschaft, naar de gemeentelijke bepalingen omtrent de maximale geluidssterkte en de tijdsduur van het signaal. Als u op last van de verzekeringsmaatschappij een alarminstallatie moet aanschaffen, moet dit systeem altijd aangelegd worden door een BORG-erkend beveiligingsbedrijf. In geval van camerabeveiliging bent u verplicht daarop te wijzen via borden. Zet de videorecorder in een afsluitbare ruimte. Zo kan de inbreker niet aan de haal gaan met het bewijs.

Alarmsystemen zijn er in alle soorten en maten. Ze werken met sensoren die beweging, geluid, licht of warmte detecteren. Ze zijn te huur of te koop, stil of oorverdovend luid, leverbaar met of zonder servicecontract of een abonnement voor opvolging door een particuliere alarmcentrale (PAC). Als u een alarminstallatie overweegt aan te schaffen, ga dan te rade bij een BORG-gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Verzekeraars accepteren vaak alleen een alarmsysteem dat is aangelegd door een erkende installateur.

Een gemiddeld BORG-gecertificeerd alarmsysteem voor winkel- of kantoorpanden vraagt een investering van zo’n € 3.000. Daar komen doorgaans nog vaste lasten bij, zoals abonnementskosten op een alarmcentrale (PAC) of meldkamer, de jaarlijkse service- en onderhoudsovereenkomst en – uiteraard – de kosten van opvolging bij een alarm.

CameratoezichtAls u camera’s ophangt, bent u wettelijk verplicht om rekening te houden met de privacy van uw personeel en uw klanten. Attendeer hen op het gebruik van camera’s met een waarschuwingssticker bij de ingang van uw bedrijf en houd u altijd aan de voorwaarden voor verborgen cameragebruikrij:

 • u maakt gebruik van camera’s omdat eerdere fraude -en diefstalpreventiemaatregelen niet toereikend bleken;
 • het toezicht is in tijd beperkt en gebeurt slechts incidenteel;
 • camera’s hangen niet op plekken ‘waar men onbevangen zichzelf moet kunnen zijn’ (kleedkamers, wc’s);
 • het cameragebruik is zo gericht mogelijk;
 • misbruik van de beelden wordt tegengegaan;
 • beelden worden direct geëvalualueerd met het betrokken personeelslid;
 • beelden worden maximaal 24 uur bewaard. Zijn er opnamen gemaakt van een incident, zoals een diefstal of vernieling, dan mogen deze worden bewaard tot de zaak is afgehandeld;
Wie doet wat?

De verzekeringsmaatschappij: vraag uw verzekeraar wat deze kan betekenen omtrent preventie. Sommige maatschappijen geven flinke korting op de premie, zodra er beveiligingsmaatregelen getroffen zijn.
U zelf: Inventariseer met een beveiligingsbedrijf of de politie hoe u optimaal beveiligt.
Uw personeel: stel regels op wie verantwoordelijk is voor het veilig achterlaten van het gebouw aan het einde van de werkdag. Wie sluit de lamellen, bergt de waardevolle apparatuur op, stelt het alarm in of sluit de deuren en ramen?

Een kluis kopen

Indien u meer dan € 12.500,- aan attractieve goederen in huis heeft, zoals geld of waardepapieren, dan stelt uw verzekeraar een inbraakwerende kast of kluis verplicht. Verkies cijfers boven sleutels. Die laatste zijn makkelijker te kraken en sleutels raken sneller zoek. Vraag bij de aanschaf naar de waarde-indicatie, het bedrag dat maximaal is verzekerd.

Voor uw hang en sluitwerk kunt u het beste gebruik maken van een erkend Politiekeurmerk Veilig Wonenbedrijf (kortweg: een erkend PKVW bedrijf). Van alle inbrekers is 90% gelegenheidsdief. Ruim aantrekkelijke spullen als laptops op en laat tft-schermen vergrendelen met een ketting of kabel.

Stroomstoring


Jaarlijks lijdt het mkb door stroomstoring miljoenen euro schade. Preventie is moeilijk, omdat u er vaak niks aan kunt doen. De belangrijkste noodvoorziening tegen stroomuitval is een aggregaat, naast een goede verzekering. Slechts 13% van het mkb blijkt een noodaggregaat achter de hand te hebben. Deze wordt ingeschakeld en zorgt voor de werking van de koeling, servers of alarminstallaties.

Breng in kaart hoe de elektra loopt en inventariseer de risico’s.

Schade voorkomen aan apparatuur

 • Voorkom spanningsonregelmatigheden met stekkerdozen met voedingsbeveiliging, die stroomstoten met te hoge spanning opvangen. Deze beveiliging is bedoeld voor pc’s, printers en audio en videosystemen en kost iets meer dan € 10,-.
 • Met een UPS systeem (Uninterruptable Power Supply) zorgt u voor een constante netspanning, door tijdelijke stroomvoorziening en uiteindelijk een gecontroleerde shutdown van de server. Er kunnen een server en vijf pc’s op draaien.

Slim verzekeren
Om faillissement na een ramp te voorkomen, is een goede verzekering een must. Verzekert u zich tegen een van de bovenstaande rampen of sluit u meerdere verzekeringen af?

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Je hebt een geniaal concept bedacht en wilt starten als ondernemer. Het plan ligt er en je bent klaar voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel….
Als franchisenemer stap je in een beproefd concept. Je maakt gebruik van de naamsbekendheid, marketing en inkoop van een bestaande formule. Mooi…
Het starten van een eigen handelsonderneming is de laatste jaren erg in trek. De handelssector is namelijk zeer toegankelijk en biedt diverse…