Het beroep van advocaat spreekt veel mensen tot de verbeelding. In de meeste gevallen hangt dit samen met het beeld van van de strafrechtadvocaat: de flitsende ver-van-ons-bed-wereld van grote sommen geld en zware criminelen. Rechtszaken vol spanning alvorens tijdens het slotpleidooi tot een climax te komen. De werkelijkheid is anders. het merendeel van de  advocaten die zich bijvoorbeeld gespecialiseerd hebben in het arbeidsrecht of familierecht, hebben rustige kantoorbanen. Wel spreken ze geregeld met cliënten af, die doorgaans geen criminelen zijn maar mensen zoals als jij en ik. 

Onderzoek

Hoe kijken advocaten eigenlijk naar hun eigen beroepspraktijk? En gaat er echt zoveel geld in om? Een goede maatstaf om de populariteit van het beroep van advocaat te meten, is de
tevredenheid van de mensen in deze branche te achterhalen. 
Uitgeverij Sdu heeft in samenwerking met organisatieadviesbureau Berenschot een onafhankelijk onderzoek met de naam
‘Werken in de advocatuur’, uitgevoerd onder 100 personen die werkzaam zijn binnen deze advocatuur. Het doel van het onderzoek is om de tevredenheid over hun huidige arbeidsvoorwaarden en hun toekomstverwachtingen in kaart te brengen. Ook moet het onderzoek de professionals in de branche aan de hand van de resultaten een referentiekader bieden ter ondersteuning van eventuele individuele salarisonderhandelingen.

Meest opvallende resultaten

Wat direct opvalt aan de resultaten, is dat bijna de helft van de ondervraagden aangeeft een lagere financiële vergoeding te ontvangen dan marktconform is. Ruim 10 procent geeft zelfs aan veel minder dan het marktconforme salaris te krijgen. Daartegenover staat dat 9 op de 10 advocaten melding maakt dat hun salaris de afgelopen jaren gelijk is gebleven of zelfs is gestegen.

Arbeidsvoorwaarden verslechterd

Opmerkelijk feit dat de resultaten aan het licht brengen, is dat mannen meer mopperen over hun niet-marktconforme salaris dan vrouwen. Toch verwacht slechts 4 procent een teruggang in het salaris en gaat de rest uit van een salaris dat gelijk blijft of zelfs stijgt in de komende jaren.
De bezuiniging die wordt gevoeld, lijkt vooral te zijn doorgevoerd in de arbeidsvoorwaarden. 20 procent van de ondervraagden geeft namelijk aan dat deze zijn verslechterd. Zo is 11 procent van de geënquêteerden verzocht om een deel van het salaris in te leveren of medegedeeld dat er wordt gekort op de pensioenregeling, de reis- en onkostenvergoeding.

Sfeer meer bepalend dan salaris

Tot slot geeft een kwart van de ondervraagden aan op zoek te zijn naar ander werk. Hierbij
speelt de werksfeer, die toch op veel grote kantoren ook is verhard tijdens de crisisjaren, een belangrijke rol. Maar liefst 86 procent van zowel junior als senior medewerkers binnen de advocatuur geeft aan dat sfeer een belangrijke pijler is voor de tevredenheid, zo niet de allerbelangrijkste. 
Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom de kleinere nichekantoren een grote vlucht hebben genomen de afgelopen jaren: minder bureaucratie,
meer specialisatie en meer persoonlijk contact en oog voor detail. Als nichekantoren erin slagen de prijzen lager te houden dan de gemiddelde uurtje-factuurtjes van de grote advocatenkantoren, behouden ze hun bestaansrecht en hun kracht in dienstverlening. Het advies luidt wel:
houd het klein als nichekantoor, dan ligt de toekomst voor het oprapen!
Nieuw personeel werven?
Talent is schaarser dan ooit, het aanbod in vacatures verschuift en werving en selectie vindt steeds vaker op afstand plaats. Lees deze 5 redenen waarom werkgevers waardevolle kandidaten verliezen tijdens het recruitmentproces én tips hoe je dit kunt voorkomen.
Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Lees ook…
Wie een pand zoekt om zijn bedrijf te vestigen heeft de keuze om te kopen of te huren. Als je bereid bent om een investering te doen, zeker weet dat je…
Ondernemen, er komt veel bij kijken. Wil je beginnen met je eigen bedrijf? Dit zijn zaken waar je in ieder geval aan moet denken. Een…
Ben jij net een start-up gestart en ziet jouw ondernemen er nog een beetje uit als Bambi op glad ijs? Dan biedt een wetswijziging je wellicht uitkomst….