Categorieën

Het recht op een handelsnaam ontstaat door een naam als eerste te gebruiken. Dit is geregeld in de Handelsnaamwet. Iedereen die zich benadeeld voelt door een gevoerde handelsnaam, kan naar de kantonrechter stappen.

Verwarring voorkomen

Centraal in de Handelsnaamwet staat dat een handelsnaam het publiek niet in verwarring mag brengen. Vandaar dat het verboden is een handelsnaam te gebruiken die al door een ander wordt gevoerd, als daardoor bij het publiek verwarring over beide ondernemingen kan ontstaan. Het hoeft daarbij echter niet altijd te gaan om precies dezelfde handelsnaam, het kan ook een handelsnaam zijn die te weinig afwijkt van een bestaande handelsnaam.

Hoe ontstaat het recht op een handelsnaam?


Het recht op een handelsnaam ontstaat door een naam als eerste te gebruiken. Hiervan is sprake als de onderneming of rechtspersoon deelneemt aan het economisch verkeer, bijvoorbeeld bij vermelding van de naam op briefpapier, facturen, visitekaartjes, bedrijfswagens, in het telefoonboek of in advertenties. Registratie van de naam (bijvoorbeeld in het Handelsregister) is niet nodig om het recht te doen ontstaan.

Gebied waarin het handelsnaamrecht geldt


Het recht op een handelsnaam beperkt zich tot Nederland en geldt voor het gebied waarin de onderneming de naam gebruikt of bekendheid geniet. Dat kan heel Nederland zijn, maar ook beperkt zijn tot een stad. Een buitenlands bedrijf kan in Nederland zo bekend zijn, dat een beroep op het handelsnaamrecht in Nederland mogelijk is.

Inbreuk op handelsnaamrecht


Wie inbreuk maakt op een handelsnaamrecht, kan worden veroordeeld om de inbreuk onmiddellijk te staken en om een andere, niet verwarrende handelsnaam te kiezen. De rechter kan de inbreukmaker een dwangsom opleggen. Ook een schadevergoeding kan tot de veroordeling behoren. Een bevel tot stilleggen of sluiten van de onderneming is niet mogelijk.

Handelsnaamonderzoek


U kunt eventueel eerst een handelsnaamonderzoek te laten doen bij de Kamer van Koophandel. Dit verkleint de kans dat de handelsnaam in conflict komt met een gelijkende handelsnaam. Zo’n onderzoek kost ongeveer 90 euro.

Verkoop handelsnaam


U kunt een handelsnaam alleen verkopen door overdracht van het bedrijf dat de handelsnaam voert. Strikt genomen hoeft de overdracht niet schriftelijk te gebeuren. Dat is echter wel aan te raden. Hetzelfde geldt voor de toestemming om een handelsnaam te gebruiken (een licentie). Veel franchiseorganisaties, werken met handelsnaamlicenties.

Einde aan het handelsnaamrecht


Het handelsnaamrecht eindigt als het gebruik van de handelsnaam wordt beëindigd. Bij een lege, niet actieve rechtspersoon is er bijvoorbeeld formeel geen gebruik van de handelsnaam meer. Hetzelfde geldt bij opheffing van de onderneming. De handelsnaam kan dan door een ander worden gebruikt, behalve als er hierdoor verwarring ontstaat bij het publiek. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een handelsnaam die zeer bekend was. Er moet dan enige tijd overheen gaan voordat de naam weer is te gebruiken als handelsnaam.

Lees ook…
Bij het oprichten van een BV komt veel kijken. Vandaar dit handige stappenplan, waarin alle stappen die je moet doorlopen als je een BV wilt opzetten…
Ondernemen, er komt veel bij kijken. Wil je beginnen met je eigen bedrijf? Dit zijn zaken waar je in ieder geval aan moet denken. Een…
Btw-nummer, btw-identificatienummer, burgerservicenummer en RSIN. Wat is dat? Lees meer over deze nummers, bekijk een voorbeeld en ontdek hoe je een…