Dus u bent begonnen met ondernemen en er komt geld binnen. Daar moet natuurlijk belasting over worden betaald. Met welke belastingen krijgt u als ondernemer allemaal te maken?

Inkomstenbelasting
Over uw winst betaalt u inkomstenbelasting. Inkomsten uit loondienst, uit freelancewerk of de winst uit een onderneming vallen allemaal onder box 1.

Het tarief hiervoor is in 2015 (als u de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt):

  • Tot € 19.822: 36,5 procent

  • Van € 19.646 tot € 33.589: 42 procent

  • Van € 33.589 tot € 57.585: 42 procent

  • Vanaf € 57.585: 52 procent

Aftrekposten
Zodra u zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, wordt u aangemeld bij de Belastingdienst. De Belastingdienst bepaalt of u belastingplichtig bent als ondernemer. In dat geval kunt u gebruik maken van de verschillende ondernemersregelingen. In dit artikel leest u precies wanneer u wel en niet een ondernemer bent voor de belastingdienst.

U betaalt inkomstenbelasting over uw inkomsten met aftrek van de aftrekposten. Dit zijn in ieder geval uw zakelijke kosten en bijvoorbeeld scholingskosten. Als u ondernemer bent voor de belastingdienst, kunt u nog meer aftrekken. Een overzicht van alle aftrekposten vindt u hier.

Dit zijn de belangrijkste:

  • De zelfstandigenaftrek: € 7.280

  • De startersaftrek: €2.123

  • MKB-winstvrijstelling: 14 procent van de winst, waar de zelfstandigenaftrek en startersaftrek al zijn afgetrokken.

De inkomstenbelasting betaalt u per jaar. Gebruik hiervoor het jaaroverzicht dat u van uw bank krijgt als u zakelijk bankiert.

Omzetbelasting of btw
Zodra u goederen of diensten levert, moet u btw berekenen en afdragen. Hoeveel, dat hangt af van uw product of dienst. Meestal moet u 21 procent btw rekenen, maar sommige goederen of diensten vallen onder het verlaagde btw-tarief van 6 procent. Sommige goederen en diensten zijn zelfs vrijgesteld van btw. Kijk op de website van de belastingdienst waar uw bedrijf onder valt.

Btw die u zelf betaalt, mag u van de te betalen btw aftrekken. Het is daarom van belang om al uw uitgaven goed bij te houden en voor zakelijke uitgaven altijd te vragen om een btw-bon.

Het hangt af van hoeveel btw u betaalt, maar de meeste ondernemers doen vier keer per jaar btw-aangifte, te weten op 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. U moet dan het verschil tussen uw ontvangen en uw betaalde btw aan de belasting overmaken. U mag ook elke maand btw-aangifte doen.

Kleineondernemersregeling
Ondernemers die per jaar minder dan €1.883 euro aan btw afdragen, hoeven slechts een keer per jaar aangifte te doen. Zij vallen onder de kleineondernemersregeling. Wie in een jaar minder dan €1.345 aan btw heeft ontvangen hoeft dit niet af te dragen, wie €1.345 tot €1.883 aan btw moet afdragen, krijgt korting.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
Aan het einde van het jaar brengt de belastingdienst de inkomensafhankelijke bijdrage aan de zorgverzekeringswet in rekening. Dit is in 2015 4,85 procent van uw belastbare inkomen in box 1, met een maximum van €2.776. In 2014 is het 5,4 procent.

Loonbelasting
Zodra u personeel in dienst neemt, moet u loonbelasting betalen. Dit bestaat uit drie delen:

  • Premies werknemersverzekeringen (WW en WAO/WIA en Zw)

  • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

  • Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Doorgaans zijn de loonbelastingen ongeveer een derde van het brutoloon van de werknemer.

Vennootschapsbelasting
Heeft u een bv, nv, stichting of vereniging? Dan betaalt u geen inkomstenbelasting, maar vennootschapsbelasting. Dit is 20 procent over de eerste 200.000 euro van uw winst en 25 procent over het bedrag daarboven.

Let op: De eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt verlengd naar € 250.000 (2018) en naar € 350.000 (2021).?

De inhoud van dit artikel kwam tot stand in samenwerking met onze kennispartner ING

Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Verbeter Je Cashflow
Een populaire oplossing is factoring van je facturen. Probeer het uit met 1 factuur.
Lees ook…
Bij het oprichten van een BV komt veel kijken. Vandaar dit handige stappenplan, waarin alle stappen die je moet doorlopen als je een BV wilt opzetten…
Wie een pand zoekt om zijn bedrijf te vestigen heeft de keuze om te kopen of te huren. Als je bereid bent om een investering te doen, zeker weet dat je…
Btw-nummer, btw-identificatienummer, burgerservicenummer en RSIN. Wat is dat? Lees meer over deze nummers, bekijk een voorbeeld en ontdek hoe je een…