Professioneel persbericht
Free publicity is een dankbare vorm van promotie voor uw bedrijf. Om dat voor elkaar te krijgen heeft u een professioneel persbericht nodig. Hoe u dat zelf maakt, staat in deze checklist.
  • Een persbericht moet nieuws bevatten
Over de vraag wat nieuws is, zijn lange discussies mogelijk. Het driejarig bestaan van uw bedrijf is voor u een heuglijk feit, maar voor een journalist geen nieuws. U bent niet het enige bedrijf dat drie jaar of langer bestaat, en volgend jaar bestaat u vier jaar. Nieuws is afwijkend. Het klassieke voorbeeld om dit duidelijk te maken: het bericht ‘hond bijt man’ is geen nieuws, ‘man bijt hond’ wel. Als u bijvoorbeeld een product op de markt brengt dat nog niet in Nederland te verkrijgen is, dan is dat nieuws.
 
  • Zet het nieuws bovenaan
Veel bedrijven gaan de mist in met het schrijven van een persbericht door het nieuws niet bovenaan in het persbericht te zetten. De eerste alinea moet duidelijk maken wat het nieuws is: geef aan wie wat doet, wat er gebeurt of gaat gebeuren, en waar, wanneer, en waarom. In de rest van het persbericht kunt u dieper op bepaalde zaken ingaan. Het vermelden van het nieuws bovenaan is om meerdere redenen belangrijk. Journalisten zullen onverschillig reageren op berichten waarin naar het nieuws gezocht moet worden. Het komt voor dat redacties persberichten in zijn geheel of gedeeltelijk overnemen. De inhoud van een persbericht moet als het ware van onder naar boven ‘op  te rollen zijn’. Dat betekent dat het weglaten van delen van de vervolgtekst geen ingrijpende gevolgen voor de inhoud heeft. De essentie van het bericht (het nieuws) blijft behouden.
 
  • Houd het kort 
Richtlijn voor de lengte van een persbericht is maximaal één A4-tje. Gebruik een persbericht niet om een complete beschrijving van uw bedrijfsgeschiedenis te geven. Wilt u toch meer informatie meesturen? Doe dit dan met aparte bijlages of verwijs naar uw website.
 
  • Vermeld een contactpersoon en telefoonnummer
Onderaan elk professioneel persbericht staat de vermelding ‘noot voor de redactie’. Deze volgt op de afsluiting van het eigenlijke bericht, die u duidelijk aangeeft met de vermelding ‘einde persbericht’, in hoofdletters. In de noot voor de redactie staat de naam van een contactpersoon die benaderd kan worden voor meer informatie. Zorg ervoor dat deze persoon daadwerkelijk bereikbaar is en degene is die nadere informatie kan geven. Het heeft geen zin om de naam van een secretaresse te vermelden als die verder niets van het onderwerp afweet. Vergeet niet ook een telefoonnummer te vermelden!
 
  • Zorg voor een goede verzending
Persberichten worden steeds vaker per e-mail verstuurd. Als u zeker wilt weten dat u persbericht niet gelezen zal worden, dan zet u in de onderwerpregel alleen de vermelding ‘persbericht’. Dergelijke berichten gaan vaak linea recta naar de prullenbak. Een journalist of redacteur moet een reden hebben om een persbericht te lezen. De onderwerpregel moet dus duidelijk maken wat het nieuws is. Vermeld dit kort en bondig. Maak een selectie van de media waar u het persbericht naar toe wilt sturen. Focus daarbij op media die voor u interessant zijn. Al u lokaal opereert dan zijn plaatselijke media zoals huis-aan-huiskranten en regionale dagbladen het meest voor de hand liggend.
 
  • Schakel een expert in
Als u twijfelt aan uw schrijfkwaliteiten, of u heeft nog nooit een persbericht gemaakt, dan verdient het aanbeveling eens met een expert om tafel te gaan zitten. Dit bespaart u een hoop tijd en geld. Professionele tekstschrijvers weten precies wat wel en niet in een persbericht thuishoort. 
 
  • Let op bij het nabellen
U wilt graag weten of een journalist uw persbericht zal gebruiken. Als u het persbericht ‘nabelt’, realiseer u dan wel dat u in feite nergens aanspraak op kunt maken, want u heeft nergens voor betaald. Uw telefoontje kan wel extra aandacht voor het persbericht betekenen. Probeer geen toezeggingen te krijgen, maar geef aan dat u het waardeert als uw bericht geplaatst zal worden. 
 
  • Stuur beeldmateriaal mee
Als u het redacties helemaal naar de zin wilt maken, stuur dan beeldmateriaal mee met het persbericht. Redacties hebben altijd behoefte aan goed beeldmateriaal, en willen daar zelf zo min mogelijk tijd en geld in steken. Als een journalist besluit aandacht te besteden aan uw bericht, dan hoeft deze niet meer op zoek naar een foto of een illustratie. De plaatsing van beeldmateriaal bij een bericht over bijvoorbeeld een nieuw product betekent extra aandacht. Laat productfoto’s maken door een professionele fotograaf of vormgever. Beeldmateriaal moet aan bepaalde technische eisen voldoen: voor digitale foto’s die in print worden gedrukt geldt bijvoorbeeld een minimale ‘kwaliteitseis’ van 300 dpi. Veel gebruikte formaten voor beeldmateriaal zijn jpeg en gif.

STARTEN MET CRYPTO’S?
Wil je ook starten met het kopen, verkopen en bewaren van cryptovaluta? Maak nu gratis een account aan bij het grootste handelsplatform van Nederland: Bitvavo, en handel de eerste €1000 zónder transactiekosten. Al meer dan 1 miljoen tevreden gebruikers.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Verbeter Je Cashflow
Een populaire oplossing is factoring van je facturen. Probeer het uit met 1 factuur.
Lees ook…
Afspraken en voorwaarden rond de eisen van een product of dienst leggen veel ondernemers vast in een contract. Zo’n contract wordt een Service Level…
Groen ondernemen, een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), wint steeds meer aan populariteit. Als je nog twijfelt, lees dan…
Op dagelijkse basis heen en weer rijden naar dezelfde locatie begint van het verleden te worden. Steeds meer mensen openen hun ogen voor de brede…