In vrijwel iedere bedrijfsfase spelen juridische aspecten een belangrijke rol. Waar moet u op letten? Met deze checklist vermijdt u de grootste juridische valkuilen.

Kleine letters

De spreekwoordelijk kleine letters onderaan een contract zijn berucht. Let dus goed op de algemene voorwaarden voordat u een contract tekent. Aandachtspunten daarbij zijn: de opzegtermijn, het boetebeding bij tussentijds verbreken en eventuele stilzwijgende verlenging. Ook als u zelf een overeenkomst opstelt, moet u uw klanten of leveranciers in de gelegenheid stellen om de algemene voorwaarden in te zien, voordat zij tot ondertekening overgaan. Download hier een  model algemene voorwaarden voor diensten, een model algemene voorwaarden productlevering voor consumenten en niet-consumenten.

Echtscheiding

Stel: u zit samen met uw partner in de zaak; alles gaat prima totdat er relatieproblemen optreden. Op dergelijke momenten blijkt nogal eens dat er te weinig is geregeld. Wie heeft recht op wat als het misgaat? Het verschil zit hem in een huwelijk in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden.

Product en merknaam

Het kan voor uw bedrijf van essentieel belang zijn om producten juridisch te beschermen tegen mogelijke concurrenten. Dit kan op verschillende manieren: door een octrooi-aanvraag in te dienen voor een nieuwe vinding, door een merk of handelsnaam te deponeren of door het uiterlijk van een product te beschermen. Zorg ook dat u zelf geen inbreuk maakt op de rechten van anderen: houd bij het overnemen van teksten op uw website dus rekening met de Auteurswet.

Concurrentiestrijd

De concurrentie tussen bedrijven is aan bepaalde regels gebonden. De Mededinginswet verbiedt onderlinge prijsafspraken, misbruik van economische machtspositie en kartelvorming. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ziet streng toe op de naleving van deze verboden. Ondernemers die over de schreef gaan, krijgen zware boetes opgelegd (denk aan de bouwfraude!).

Arbeidsconflicten

De arbeidsovereenkomst is een bron van ontelbare juridische conflicten. Zorg dus dat de contracten die u met uw medewerkers afsluit juridisch goed in elkaar steken. Let daarbij met name op zaken als contractduur, opzegtermijn en de mogelijke aanvullende bepalingen. Met de Arbeidscontractwijzer kunt u in een mum van tijd een geschikt contract voor uw medewerkers opstellen.
Ook bij ontslagprocedures moet u zorgvuldig te werk gaan. Tip: houd vanaf dag één nauwkeurig dossiers bij van al uw medewerkers. Het is ook raadzaam om de gedragsregels in uw bedrijf zoveel mogelijk in een personeelsgids vast te leggen.

Claims

Een werkgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door zijn werknemers. U moet tevens zorgen voor een veilige werkomgeving, zodat uw medewerkers geen gevaar lopen tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden. Alleen bij overmacht of bewuste roekeloosheid van de werknemer is de werkgever niet aansprakelijk. Een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dus onontbeerlijk. Die verzekering heeft overigens alleen betrekking op schade aan personen of zaken; vermogensschade valt er niet onder. Daarvoor kunt u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten; voor sommige beroepsgroepen is dit zelfs verplicht.

Rechtsbijstand

Hoe zeer u het ook probeert te voorkomen, soms wordt u toch gedwongen een juridische procedure te starten. En dat kan al snel in de papieren gaan lopen. U kunt hiervoor een bedrijfsrechtsbijstandsverzekering afsluiten. Zo’n verzekering dekt veelal de kosten voor juridisch advies, proces- en gerechtskosten, advocaat, procureur, deurwaarder, getuigen-deskundigen, kosten van de tegenpartij (als deze op u worden verhaald) en uw reis- en verblijfkosten. Kijk de polis ook na op wat er niet gedekt wordt als u zo’n verzekering wilt afsluiten, want ook hier geldt: lees de kleine letters goed!
Nieuw personeel werven?
Talent is schaarser dan ooit, het aanbod in vacatures verschuift en werving en selectie vindt steeds vaker op afstand plaats. Lees deze 5 redenen waarom werkgevers waardevolle kandidaten verliezen tijdens het recruitmentproces én tips hoe je dit kunt voorkomen.
Hoe ver ben jij met automatiseren?
Het MKB is vaak (te) veel tijd kwijt aan administratieve taken en mist actueel inzicht. Wat is jouw automatiseringsbehoefte? Ontvang direct jouw resultaten.
Lees ook…
Je hebt een geniaal concept bedacht en wilt starten als ondernemer. Het plan ligt er en je bent klaar voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel….
Ondernemen, er komt veel bij kijken. Wil je beginnen met je eigen bedrijf? Dit zijn zaken waar je in ieder geval aan moet denken. Een…
Afspraken en voorwaarden rond de eisen van een product of dienst leggen veel ondernemers vast in een contract. Zo’n contract wordt een Service Level…