Krachtig middel in coronacrisis

Als je bedrijf door hoge schulden geldproblemen heeft, kan schuldsanering een onnodig faillissement voorkomen. De WHOA is een nieuwe wet die dit proces vereenvoudigt en versnelt, zelfs zonder instemming van elke schuldeiser. Een uitkomst in deze economische crisistijd.

Inhoudsopgave

Wat is de WHOA?

WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord en is begin 2021 in werking getreden. Door deze wet is het mogelijk een akkoord af te dwingen met je schuldeisers, door bekrachtiging (homologatie) van de rechter. Dat betekent dat ze verplicht moeten instemmen met de maatregelen, zoals uitstel van betaling, afboeking van schuld of zelfs kwijtschelding.

Voorafgaand aan deze wet kon je alleen tot zo’n akkoord komen als alle schuldeisers ermee instemden. Omdat belangen uiteenlopen was dat vaak moeilijk rond te krijgen. 

De WHOA kan ingezet worden om je bedrijf de nodige lucht te geven en een doorstart te maken zonder tussenkomst van een curator. Je kunt je bedrijf daarmee in afgeslankte vorm door laten draaien. Het is dus een extra optie voor schuldsanering, naast een minnelijke regeling, WSNP of faillissement.  

Het doel van de WHOA is openstaande schulden op een eerlijke manier te verdelen onder schuldeisers, zoals aandeelhouders, banken of leveranciers. Zij krijgen met het onderhandse akkoord de garantie een beter resultaat te behalen dan als het bedrijf failliet zou gaan. 

Voordelen WHOA

Een groot voordeel van de WHOA is dat je schulden kunt saneren buiten een faillissement om. Een vergelijkbare overeenkomst kwam vóór deze wet alleen tot stand als elke schuldeiser akkoord ging. En omdat dit in de praktijk vaak niet lukt, gingen bedrijven alsnog kopje onder. Een zeer praktisch middel dus om faillissement af te wenden.

Een ander voordeel is dat je als eigenaar van je bedrijf zelf de regie houdt. Je hebt controle over de herstructurering en je kunt je vervolgens weer richten op de toekomst van je onderneming. Zo voorkom je de situatie van een faillissement waarin een curator bepaalt hoe er wordt omgegaan met het bedrijf, wat vaak een langslepend proces is. 

Ook geeft de WHOA snelheid aan het proces waarin betalingsproblemen worden opgelost. Doordat het akkoord door de rechtbank wordt bekrachtigd, kan er geen beroep worden aangetekend en is iedere schuldeiser verplicht in te stemmen en mee te werken.

Een voordeel voor schuldeisers is dat zij beter af zijn met deze regeling, omdat ze meer geld terugkrijgen dan bij een faillissement. Zelfs kleinere schuldeisers zijn via de WHOA beschermd, omdat ze altijd een minimumpercentage van het uitstaande bedrag terugkrijgen.

Voor wie is WHOA bedoeld?

Simpel gezegd is de WHOA bedoeld voor ondernemingen in financiële moeilijkheden. Als je op dit moment of zeer binnenkort schulden niet meer kunt betalen maar je bedrijf heeft nog genoeg potentie om omzet te draaien, dan is de WHOA interessant. 

WHOA in de coronacrisis

Het is daarmee een krachtig instrument om je bedrijf levensvatbaar te houden in tijden van crisis, zoals nu tijdens de coronapandemie. Zo kan je bedrijf momenteel hoge schulden hebben omdat de lockdowns de vraag naar je producten of diensten hebben doen kelderen. Bij veel ondernemers in onder meer de horeca, evenementensector en detailhandel staat het water tot aan de lippen. 

De WHOA op zich is geen onderdeel van het steunpakket dat door de overheid is ingericht, de wet was al 7 jaar in de maak. Maar er is wel geld gereserveerd – 200 miljoen euro – om ondernemers van de nieuwe wet gebruik te laten maken. Dit geld bestaat uit een overbruggingskrediet en stelt je als ondernemer in combinatie met de WHOA in staat om een doorstart te maken zodra de situatie verbetert.

Als onderdeel van de TOA (Time-out-arrangement) breng je daarmee je onderneming in een soort “winterslaap”: een tijdelijk stop tijdens de coronacrisis.

Hoe kun je de WHOA inzetten?

De schuldsaneringsregeling via de WHOA stel je vast in een plan van aanpak waarin je uitlegt hoe de schulden geherstructureerd worden. Dit kun je zelf voorbereiden.

Open communicatie met schuldeisers is essentieel in het proces. Bij de daadwerkelijke stap het akkoord te laten homologeren (bekrachtigen) door de rechter is een advocaat nodig. 

De stappen in een complete WHOA-procedure zijn:

  1. Voorbereiding (zoals advies inwinnen)
  2. Conceptakkoord opstellen met financiële afspraken
  3. Afspraken voorleggen aan schuldeisers
  4. Stemming organiseren (dit verloopt per klasse) 
  5. Verslag uitbrengen en delen
  6. Homologatieverzoek indienen bij de rechtbank (door advocaat)
  7. Bezwaarperiode afwachten
  8. Na akkoord rechter tot uitvoering overgaan

Schakel advies in

Heb je ondersteuning nodig tijdens een WHOA-aanvraag? Schakel dan een juridisch of financieel adviseur in die je helpt de juiste keuzes te maken. Je kunt ook een herstructureringsdeskundige inschakelen, waarmee je het signaal afgeeft dat schuldeisers vertrouwen kunnen stellen in het proces en daardoor eerder hun medewerking geven aan de sanering. 

Cursus: Koop of verkoop een bedrijf succesvol
Ben je betrokken bij de koop of verkoop van een bedrijf? Volg de cursus Actief in Overnames. Ontvang tips en maak de beste deal. Zorg dat jouw overname een succes wordt.
Cursus: Koop of verkoop een bedrijf succesvol
Ben je betrokken bij de koop of verkoop van een bedrijf? Volg de cursus Actief in Overnames. Ontvang tips en maak de beste deal. Zorg dat jouw overname een succes wordt.
Lees ook…
Nederland zit wederom in een lockdown. Is jouw bedrijf ook getroffen door de coronacrisis? Of heb je vragen over het coronavirus? Waar kun je dan…