28 maart 2017

Column Arjen Paardekooper

Als commissarissen in het nieuws zijn, dan is dat vaak negatief. Ze houden iets tegen, ontslaan of schorsen een bestuurder, of ze zijn aansprakelijk wegens falend toezicht. Wat is nou precies een Raad van Commissarissen?
De meeste MKB-bedrijven hebben geen Raad van Commissarissen (RvC). Een RvC is alleen verplicht bij grote (‘Structuur’)vennootschappen en beursvennootschappen. Toch hebben heel veel bedrijven onverplicht een RvC. Bij bedrijven met meer dan 200 werknemers heeft 60% een RvC, tenzij het familiebedrijven betreft, daarvan heeft slechts 22% een RvC.
 
Je kunt dus ook als het niet verplicht is een RvC hebben (‘instellen’). Je moet dan zorgen dat dit in de statuten is geregeld. Het kan in handig zijn om een RvC te hebben voor het geval dat. Vooral de uitoefening van hun adviestaak is zeer waardevol. Het is fijn om een aantal wijzen dichtbij te hebben die jou met raad en daad terzijde kunnen staan. De RvC is echter bij wet verplicht om ook toezicht te houden op:
“het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming”.
De RvC adviseert het bestuur van een vennootschap (ongevraagd) en houdt toezicht op dat bestuur namens de aandeelhouders en andere stakeholders, zoals de financiers, personeel, leveranciers en afnemers. In de praktijk zie je vaak dat investeerders als voorwaarde stellen dat er een RvC wordt ingesteld en zij een positie als commissaris krijgen. Zo zitten zij iets dichter op de informatie en kunnen zij beter een oogje in het zeil houden. Wat veel ondernemers niet weten is dat de RvC het bestuur te allen tijde kan schorsen (en in het geval van een grote vennootschap: kan ontslaan). Het is dus belangrijk dat je je RvC goed samenstelt, mocht je er al een instellen.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Ook praktische tips in je mailbox?

Denk na over de toekomst van je bedrijf. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven.
Lees hier ons Privacy statement