Is innovatie duur?

Is innovatie duur?

5 september 2018

Hoe kun je investeringen in innovatie aantrekkelijk maken?

De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen. De hoogconjunctuur houdt aan door de solide groei van de wereldhandel, een expansief begrotingsbeleid, een ruimer monetair beleid en een onstuimige woningmarkt. Dit leidt onder andere tot verbeterde werkgelegenheid, een hoger beschikbaar inkomen en meer consumptie en investeringen. Maar hoe zit het met innovatie? Komt er door deze ontwikkelingen ook meer geld beschikbaar voor innovatie? En wordt er daardoor ook meer geïnvesteerd in innovatie?

Innovatieklimaat in Nederland

Over het algemeen wordt investeren in innovatie door met name mkb-organisaties nog als relatief duur ervaren. Nederlandse bedrijven investeren relatief veel in innovatie, dit is ook een van de voornaamste redenen waarom Nederland het telkens goed doet in lijsten van meest innovatieve landen. Na koploper Zwitserland, is Nederland immers het innovatiefste land ter wereld. Dit neemt echter niet weg dat de kosten voor innovatie, zoals loonkosten, materiaalkosten en uitbesteedt onderzoek relatief hoog zijn. Daarnaast is er een risico of organisaties hier op de lange termijn de vruchten van kunnen plukken in de vorm van een hogere winstgevendheid, een verbeterde concurrentiepositie, onderscheidend vermogen en/of een kortere levenscyclus van producten.


Digitale ontwikkelingen maken innovatieklimaat aantrekkelijker

ICT en digitalisering spelen een cruciale rol binnen het innovatieklimaat en de groeiambities van mkb-bedrijven. Veel bedrijven hebben niet de tijd, noch het geld en de expertise om adequaat in te spelen op de digitale ontwikkelingen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft als oplossing voor dit probleem het MKB-actieplan gedefinieerd. Het kabinet investeert met het actieplan tot en met 2021 € 200 miljoen in een breed scala aan maatregelen waaronder digitalisering, toepassing van innovatie en regionale samenwerking. Dat is goed nieuws voor de relatief ‘jonge’ bedrijven die tot voor kort innovatie als ‘duur’ bestempelden!


Innoveren is toegankelijk

Het eerder vermelde MKB-actieplan wordt onder meer geoperationaliseerd in de vorm van een ophoging van budget van bestaande populaire subsidieregelingen, waaronder de SBIR, de MIT en het Innovatiekrediet. Bovendien wordt er daarnaast budget gestoken in nieuwe subsidieregelingen gericht op innovatie en regionale samenwerking. Hierdoor worden de kosten en investeringen in innovatie significant verlaagd, waardoor er een betere businesscase ontstaat om te investeren in nieuwe (digitale) ontwikkelingen en innovatie.


Subsidieregelingen bieden uitkomst

Innoveren is door financieringsinstrumenten en subsidieregelingen zowel voor kleine, middel- als grote bedrijven toegankelijk! Onze koploperpositie op het gebied van innovatie is mede tot stand gekomen door het aantrekkelijke financieringsklimaat en de mogelijkheid tot het delen van risico’s. De WBSO, MIT en de Innovatiebox zijn voorbeelden van financieringsinstrumenten die investeringen in innovatie en R&D financieel aantrekkelijk maken.


Strategisch subsidies inzetten

Wist je dat het aanvragen van een subsidie instrument meer kans op succes heeft indien er wordt samengewerkt met een subsidieadviesbureau zoals Hezelburcht? De subsidiespecialisten weten welke paden te behandelen en kunnen je strategisch verder helpen én jouw investeringskosten in innovatie verlagen.

 

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google

Lees ook…