De werkkostenregeling (WKR) is vanaf 1 januari 2015 verplicht. De wet regelt hoe werkgevers om moeten gaan met vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Alle vroegere regels voor fiscale vergoedingen en verstrekkingen zijn vervallen en in sommige gevallen vervallen ook afspraken met de Belastingdienst die in het verleden zijn gemaakt.

Definities?

  • Gerichte vrijstellingen
  • Intermediaire kosten
  • Overige vaste kostenvergoedingen
  • Noodzakelijkheidscriterium
  • Gebruikelijkheidstoets

 

Stappenplan

Stap 1 – Ga op zoek naar informatie
Stap 2 – 
Inventariseer vergoedingen en verstrekkingen
Stap 3 – Maak keuze voor eindheffingsloon 

Stap 4 – Bereken de vrije ruimte
Stap 5 – Inventarisatie
Stap 6 – Aanpassing arbeidsvoorwaarden
Stap 7 – Instemming werknemers
Stap 8 – Aanpassen administratie
Stap 9 – Afstemming Belastingdienst
Stap 10 – Implementatie

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…