De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting is positief voor de woningmarkt omdat bestaande woningen aantrekkelijker worden. Voor nieuwbouw is het echter negatief, stelt ING Economisch Bureau, omdat hierop wel btw maar geen overdrachtsbelasting wordt berekend.

Wel btw, geen overdrachtbelasting
Nieuwbouwwoningen profiteren niet van de belastingkorting om hierbij wél btw wordt berekend, maar géén overdrachtsbelasting. De onderhouds- en verbouwsector profiteert wel doordat kopers van een woning wel vaak verbouwen.

Nieuwbouw blijft echter van belang omdat de komende jaren het aantal huishoudens blijft stijgen.

ING Economisch Bureau verwacht dit en volgend jaar echter slechts een beperkt herstel van het aantal gereedgemelde nieuwbouwwoningen.

Nieuwbouw relatief duurder
Op nieuwbouwwoningen wordt 19% omzetbelasting berekend en geen overdrachtsbelasting. De door het kabinet aangekondigde regeling om tijdelijk de overdrachtsbelasting te verlagen maakt daardoor alleen bestaande woningen voor potentiële huizenkopers aantrekkelijker. Doordat zij het komende jaar 4% minder overdrachtsbelasting betalen, verslechtert dit de concurrentiepositie van nieuwbouw.

Lees het hele rapport

ING: Verlaging overdrachtsbelasting zet nieuwbouw onder druk – juli 2011.pdf »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…