Kostenbesparingen staan onverminderd hoog op de agenda van Nederlandse mkb-ondernemers. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door energiebedrijf E.ON. Gevraagd naar de uitgaven waarop het beste kan worden bezuinigd, wordt energie met afstand het vaakst genoemd.

De helft van de ondernemers geeft aan dat zij in 2013 en 2014 vergeleken met voorgaande jaren méér met kostenbesparingen bezig zijn geweest. Maar liefst 39 procent zegt hier zelfs continu aandacht aan te hebben geschonken. Nog eens 43 procent deed dat regelmatig. Respondenten bezuinigen naast energie (39 procent) ook op vervoer (11 procent) en huisvesting (8 procent).

Tijdgebrek
Opvallend is dat de meeste ondervraagden er niet in slagen om te snijden in de energie-uitgaven. Mogelijk speelt gebrek aan tijd en kennis daarbij een rol, daar de meeste ondernemingen geen eigen inkoopafdeling hebben. Bij de helft van de ondervraagde bedrijven is de directeur of eigenaar zelf belast met de energie-inkoop, terwijl deze ook druk is met de dagelijkse bedrijfsvoering.

Loyaliteit aan de huidige energieleverancier houdt mkb’ers overigens niet tegen bij de besparingen, want slechts 21 procent zegt loyaal te blijven aan de bestaande aanbieder.

Zicht houden op marktontwikkelingen kan helpen bij het realiseren van besparingen. Zo zijn volgens E.ON steeds meer contracten flexibel of per maand opzegbaar en is er een groeiend aantal initiatieven om met andere lokale bedrijven gezamenlijk diensten in te kunnen kopen.

Innovaties
Maar liefst 84 procent van de ondernemers is zich ervan bewust dat er binnen vijf jaar veel zal veranderen op energiegebied. “De energiewereld is volop in beweging”, beaamt Roel Meijerink, sales director bij E.ON. “Ontwikkelingen op het gebied van led-technologie, spaarlampen en zonne-energie zijn innovaties waarmee flink kan worden bespaard. De ontwikkelingen in de markt hebben ook invloed op energieleveranciers. Zij worden steeds vaker een meedenkende partner, waar mkb’ers met hun energie- en besparingsvragen terecht kunnen.”

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…