Via de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) kunt u gratis een veiligheidsscan van uw bedrijf laten uitvoeren. Bovendien kunt u tot € 1.000,- van uw investering in beveiligingsmaatregelen terugvragen. Lees hier wat de voorwaarden zijn.

Uw investering wordt vergoed tot € 1.000,-
Voor de veiligheidsscan komt een inspecteur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) bij u langs. Hij gaat dan na in hoeverre uw bedrijf uw veilig is, en of er bouwkundige, elektronische,  digitale, of organisatorische aanpassingen nodig zijn.

Op basis van de uitkomsten krijgt u advies over te treffen maatregelen. Het CCV heeft voor de bovenstaande 4 categorieën pakketten met maatregelen samengesteld, bijvoorbeeld met camerasystemen, inbraakdetectie of artikelbeveiliging.

Schaft u veiligheidsmaatregelen uit deze pakketten aan, dan krijgt u de helft van die investering vergoed, met een maximum van 1.000,-.

Voorwaarden
De regeling is bedoeld voor kleinere bedrijven. U komt in aanmerking als u niet meer dan 10 fulltime medewerkers in dienst heeft en maximaal 5 vestigingen.

Hoe meldt u zich aan?
Doe online de korte Veilig Ondernemen scan. U ziet dan welke veiligheidsrisico’s uw bedrijf eventueel loopt en krijgt tips voor het nemen van maatregelen. Na afloop kunt u zich opgeven voor de veiligheidsscan van uw bedrijf.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…