1 juli is in verschillende opzichten een belangrijke datum. Niet alleen wordt op die dag in Kiev de finale van het EK-voetbal gespeeld, ook komt er een nieuwe code Telemarketing en wordt er een extra BPM-schijf geïntroduceerd. Hieronder een korte selectie van nog meer wetten, regels en tarieven die worden aangepast of ingevoerd. 2 zijn er overigens al uitgesteld.


1. BV-recht eenvoudiger en flexibeler

Voor zowel nieuwe als bestaande BV’s geldt voortaan het vereenvoudigde BV-recht. Bepaalde dwingende regels verdwijnen, maar om dat voordeel te benutten kan een statutenwijziging nodig zijn.

Update: De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen. In plaats van 1 juli 2012, wordt de wet pas op 1 oktober 2012 ingevoerd »

2. BPM
De CO2-grenzen in de BPM worden aangescherpt. Er blijft een vrijstelling bestaan voor de meest zuinige auto’s. Verder wordt er een vierde schijf geïntroduceerd. De BPM-tarieven voor 2012 staan hier »

3. Nieuwe code Telemarketing
Bedrijven die in Nederland aan telemarketing doen, moeten voortaan de regels volgen die zijn vastgelegd in de herziene Code Telemarketing. Lees hier wat dat voor u betekent »

4. Automatische vervaldatum subsidies
Subsidies vervallen voortaan automatisch na 5 jaar, met uitzondering van subsidies die al lopen. Lees hier wat er nog meer verandert »

5. Maximum incassokosten
Incassobureaus en deurwaarders zijn voortaan wettelijk gebonden aan maximale incassokosten. De minimale incassokosten zijn dan € 40. Meer »

6. Minimumloon
Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgt 0,66%. Het volledige overzicht vindt u hier in tabelvorm »

7. Heffingsrente en invorderingsrente
De heffings- en invorderingsrente gaat licht omhoog »


8. Meer toezicht op auteursrechtorganisaties

Auteursrechtorganisaties worden onder verscherpt toezicht geplaatst. Daarnaast kan het gebruikende bedrijfsleven zich makkelijker tot het College van Toezicht Auteursrechten. Update: deze wijziging gaat in per 1 januari 2013.  Meer »

9. Soepeler arboregels
De Arboregels voor Het Nieuwe Werken zijn versoepeld. Meer »

10. Verplichte inschrijving uitzendbureau
Uitzendbureaus dienen zich te registreren in het Handelsregister van de KvK. Een inlener krijgt een boete als hij personeel inhuurt bij een uitzendbureau dat niet staat ingeschreven »

Voor meer veranderingen per 1 juli 2012, klik hier »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…