Per 1 april 2013 is onder meer de nieuwe Aanbestedingswet ingevoerd. Daarnaast is de Leidraad Invordering gewijzigd en ging de Autoriteit Consument & Markt van start. Lees er hier meer over.

1. Nieuwe aanbestedingswet ingevoerd
De nieuwe Aanbestedingswet moet mkb-bedrijven en zzp’ers meer kans geven op overheidsopdrachten. De wet moet ook concurrentie bevorderen, de lasten verlichten en klachtenafhandeling makkelijker maken »

2. Subsidie fijnstofmaatregelen opengesteld
Kleine en middelgrote landbouwondernemingen die de uitstoot van fijn stof op hun bedrijf met minstens 25% willen verminderen, kunnen hiervoor subsidie Fijnstofmaatregelen krijgen. Deze regeling is opengesteld van 1 april t/m 15 mei 2013 »

3. Leidraad Invordering gewijzigd
De Leidraad Invordering is gewijzigd. Er is onder meer in opgenomen wat verstaan moet worden onder normale uitoefening van het bedrijf of beroep »

4. Nieuwe verleggingsregeling omzetbelasting
Er geldt een nieuwe verleggingsregeling voor mobiele telefoons, laptops en enkele andere elektronische apparaten. Daarnaast is de btw-verleggingsregeling voor de vervaardiging van kleding vervallen »

5. Autoriteit Consument & Markt van start
De Consumentenautoriteit, de Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit (OPTA) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zijn samengevoegd tot één nieuwe toezichthouder: Autoriteit Consument & Markt »

6. Nieuwe berekening kinderalimentatie
De Werkgroep Alimentatienormen heeft nieuwe normen bekendgemaakt voor het berekenen van kinderalimentatie. Voornaamste verandering: de invoering van een draagkrachttabel om vast te stellen hoeveel ouders na een scheiding kunnen bijdragen aan de kosten van de kinderen. Verder betalen ouders met een omgangsregeling minder alimentatie naarmate ze méér voor hun kinderen zorgen. Meer hierover leest u op de site van de Nibud »

Lees ook:
Veranderingen per 1 januari 2013 »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…