De maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers is groot. Dat blijkt uit onderzoek van De Zaak, ING Economisch Bureau, in samenwerking met Metro. Ruim 80% van de ondervraagden draagt een steentje bij aan het verenigingsleven, biedt stagemogelijkheden of gratis inzet van de eigen business. Dagobert Duck blijkt geen populair rolmodel.

Maatschappelijke betrokkenheid is groot
Ruim 80% van de ondernemers noemt zichzelf maatschappelijk betrokken. Ook vinden vier van de vijf ondernemers dat werknemers die maatschappelijk betrokken zijn, meerwaarde bieden voor de onderneming.

Het delen van kennis met anderen is met 81% veruit de populairste vorm van betrokken zijn, gevolgd door het stimuleren van vrijwilligerswerk onder medewerkers. Sponsoring van sport- of andere verenigingen scoort met 48% het laagst.

De helft van de ondernemers die maatschappelijk betrokken is, trekt hiervoor minstens 1 uur per week uit. Gemiddeld komt het aantal uren dat per maand wordt ingezet op zes uit. In de zuidelijke helft van Nederland nog een half uur meer, in het oosten het minste: 4 uur en 50 minuten.

Dit blijkt uit onderzoek van De Zaak en ING Economisch Bureau in samenwerking met Metro onder ruim 500 ondernemers.

Lees het hele onderzoek
Download de pdf hier »

Kennis en ervaring uitwisselen
De meest genoemde vorm van maatschappelijke betrokkenheid tonen, is het uitwisselen van de kennis en ervaring die je als ondernemer hebt opgedaan (81%). Tweederde noemt het stimuleren van vrijwilligerswerk onder medewerkers.

Drie van de vijf respondenten oefent ook een bestuursfunctie uit. Dit doen ze vooral bij een sportvereniging (30%) en wat minder vaak in een culturele sector of het onderwijs (20%). Hier ligt een uitdaging voor onderwijsinstellingen om meer expertise uit het bedrijfsleven aan te trekken.

Robin Hood of Dagobert Duck?
Bijna driekwart van de ondernemers identificeert zich meer met Robin Hood dan met Dagobert Duck. Voor zes van de tien ondernemers is “Iets terug doen voor de maatschappij” dan ook reden om tijd te steken in maatschappelijke activiteiten.

De positieve invloed op de teamprestatie wordt door 25% genoemd, net als het leggen van nieuwe zakelijke contacten en goodwill kweken.

Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat het ook gewoon leuk is om te doen.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…