Er gaat weer het nodige veranderen voor ondernemers in 2014. Een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen die dit jaar in werking treden.
– Aangifte BTW met SBR
Met ingang van 1 januari 2014 moet u Standard Business Reporting (SBR) gebruiken voor de
BTW-aangifte en de opgaaf ICP (voor leveringen in het buitenland). SBR is de nieuwe methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. 

 
– Voorwaarden jaaraangifte btw wijzigen
Wanneer u btw-aangifte per jaar doet, dan moet u met ingang van 1 januari 2014 aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Lees meer »
 
– IBAN
Het kan en mag u niet ontgaan zijn: betalen en betaald worden, zowel in het binnen- als buitenland, doen we in 2014 met een International Bank Account Number (IBAN). Na 31 december 2013 mag u de ‘oude en vertrouwde’ acceptgiro niet meer versturen: u moet gebruikmaken van de nieuwe IBAN-acceptgiro of een alternatief. Vanaf 1 februari 2014 kunt u geen betalingen meer doen met, of op oude rekeningnummers. 

Lees ook:
Checklist overstappen op IBAN »

– Maandag geen verplichte postbezorgdag meer

Vanaf 1 januari 2014 is PostNL niet meer verplicht om op de maandag post te bezorgen. De maandag wordt geschrapt als verplichte bezorgdag. De uitzonderingen: rouwkaarten en medische post. Webwinkeliers die producten in een envelop versturen, moeten wellicht hun bezorgbelofte aanpassen of overwegen bestelde spullen als pakketpost te versturen. 

 
– Nieuwe ziektewet
Werkgevers gaan vanaf 1 januari 2014 betalen voor medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst treden, of zich binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek melden. Hierbij wordt ook teruggekeken. U kunt worden doorbelast als u vanaf 2012 flexwerkers in dienst had waaraan een ziektewetuitkering is uitbetaald na het einde van hun dienstverband. Hoe diep u in de buidel moet tasten in het kader van de nieuwe Ziektewet – of Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa), is afhankelijk van het aantal mensen dat u in dienst had, of heeft.
 
– AOW leeftijd omhoog
De AOW-leeftijd gaat de komende jaren steeds met een maand omhoog. In 2014 moeten mensen die in dat jaar 65 worden twee maanden wachten tot ze hun eerste AOW ontvangen.  
 
– Bedragen omhoog

Per 1 januari 2014 gaat een aantal bedragen omhoog. Zo wordt het bruto minimumloon verhoogd naar € 1485,60 per maand. Voor werknemers jonger dan 23 jaar gelden
lagere bedragen. De automobilist moet voor diesel en lpg ook weer dieper in de buidel tasten: de accijnzen gaan respectievelijk met drie en zeven cent per liter omhoog.
 
– Terug van weggeweest: afvalstoffenbelasting
In 2012 nog afgeschaft, maar per 1 april 2014 hoogstwaarschijnlijk opnieuw ingevoerd: de afvalstoffenbelasting. De belasting geldt in eerste instantie voor houders van stortplaatsen, maar die zullen de maatregel waarschijnlijk doorbelasten aan bedrijven. Er wordt gesproken over een tarief van € 17,- per duizend kilo afval. 

 
Altijd op de hoogte van nieuwe wetgeving?

Als ondernemer weten wat er voor u verandert? Download dan de NieuweWetten-app van Antwoord voor bedrijven op uw mobiele telefoon. Naast deze app is er ook een speciale berichtenservice voor Facebook en LinkedIn. Lees verder »

 

 

 
 
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging. Benieuwd wat jouw opties zijn? Lees meer in de brochure. Prognose gemiddeld jaarrendement over 7 jaar: 8,1%.

Lees ook…