Er gaat weer het nodige veranderen voor ondernemers in 2014. Een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen die dit jaar in werking treden.
– Aangifte BTW met SBR
Met ingang van 1 januari 2014 moet u Standard Business Reporting (SBR) gebruiken voor de
BTW-aangifte en de opgaaf ICP (voor leveringen in het buitenland). SBR is de nieuwe methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. 

 
– Voorwaarden jaaraangifte btw wijzigen
Wanneer u btw-aangifte per jaar doet, dan moet u met ingang van 1 januari 2014 aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Lees meer »
 
– IBAN
Het kan en mag u niet ontgaan zijn: betalen en betaald worden, zowel in het binnen- als buitenland, doen we in 2014 met een International Bank Account Number (IBAN). Na 31 december 2013 mag u de ‘oude en vertrouwde’ acceptgiro niet meer versturen: u moet gebruikmaken van de nieuwe IBAN-acceptgiro of een alternatief. Vanaf 1 februari 2014 kunt u geen betalingen meer doen met, of op oude rekeningnummers. 

Lees ook:
Checklist overstappen op IBAN »

– Maandag geen verplichte postbezorgdag meer

Vanaf 1 januari 2014 is PostNL niet meer verplicht om op de maandag post te bezorgen. De maandag wordt geschrapt als verplichte bezorgdag. De uitzonderingen: rouwkaarten en medische post. Webwinkeliers die producten in een envelop versturen, moeten wellicht hun bezorgbelofte aanpassen of overwegen bestelde spullen als pakketpost te versturen. 

 
– Nieuwe ziektewet
Werkgevers gaan vanaf 1 januari 2014 betalen voor medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst treden, of zich binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek melden. Hierbij wordt ook teruggekeken. U kunt worden doorbelast als u vanaf 2012 flexwerkers in dienst had waaraan een ziektewetuitkering is uitbetaald na het einde van hun dienstverband. Hoe diep u in de buidel moet tasten in het kader van de nieuwe Ziektewet – of Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa), is afhankelijk van het aantal mensen dat u in dienst had, of heeft.
 
– AOW leeftijd omhoog
De AOW-leeftijd gaat de komende jaren steeds met een maand omhoog. In 2014 moeten mensen die in dat jaar 65 worden twee maanden wachten tot ze hun eerste AOW ontvangen.  
 
– Bedragen omhoog

Per 1 januari 2014 gaat een aantal bedragen omhoog. Zo wordt het bruto minimumloon verhoogd naar € 1485,60 per maand. Voor werknemers jonger dan 23 jaar gelden
lagere bedragen. De automobilist moet voor diesel en lpg ook weer dieper in de buidel tasten: de accijnzen gaan respectievelijk met drie en zeven cent per liter omhoog.
 
– Terug van weggeweest: afvalstoffenbelasting
In 2012 nog afgeschaft, maar per 1 april 2014 hoogstwaarschijnlijk opnieuw ingevoerd: de afvalstoffenbelasting. De belasting geldt in eerste instantie voor houders van stortplaatsen, maar die zullen de maatregel waarschijnlijk doorbelasten aan bedrijven. Er wordt gesproken over een tarief van € 17,- per duizend kilo afval. 

 
Altijd op de hoogte van nieuwe wetgeving?

Als ondernemer weten wat er voor u verandert? Download dan de NieuweWetten-app van Antwoord voor bedrijven op uw mobiele telefoon. Naast deze app is er ook een speciale berichtenservice voor Facebook en LinkedIn. Lees verder »

 

 

 
 
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…