31 december 2014
De belangrijkste wetswijzigingen, bedragen, tarieven en percentages van belang voor 2015 hebben wij voor u in één document bij elkaar gezet.

– De inkomstenbelastingtarieven en percentages voor 2015
Daarnaast gaat de arbeidskorting omhoog voor lagere inkomens, terwijl de arbeidskorting voor hogere inkomens verder wordt afgebouwd. De algemene heffingskorting wordt in 2015 verhoogd naar maximaal € 2.203. Het complete overzicht »

– Minimumloon en minimumjeugdloon worden weer aangepast.
Het wettelijk minimumloon gaat per 1 januari met 0,44% omhoog. Alle bedragen van het minimumloon en wettelijk minimumjeugdloon bij elkaar »

– Werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht
De WKR wordt m.i.v. 1-1-2015 voor alle werkgevers verplicht »

– Vrijstelling gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur
Alle genoemde apparatuur is vrijgesteld als ze voldoet aan het noodzakelijkheidscriterium. Wat is het noodzakelijkheidscriterium? » 

– Vrijstelling arbovoorzieningen op en buiten de werkplek
Per 1 januari 2015 maakt het voor een aantal voorzieningen niet meer uit of u deze vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt. Bovendien is de eis vervallen dat de arbovoorziening alleen op de werkplek gebruikt mag worden.
In al deze situaties geldt een gerichte vrijstelling die niet ten koste gaat van uw vrije ruimte! Het gaat om de volgende voorzieningen:

  • arbovoorzieningen op de werkplek
  • arbovoorzieningen buiten de werkplek (bijvoorbeeld een medische keuring)
  • hulpmiddelen die ook buiten de werkplek gebruikt kunnen worden en die uw werknemer voor 90% of meer zakelijk gebruikt.

– Veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders
Voor ondernemers die een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie hebben, geldt de gebruikelijkloonregeling. De regeling wordt met ingang van 2015 op een aantal onderdelen gewijzigd »

– Geen afdrachtvermindering onderwijs meer
Per 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft.

– AOW-leeftijd gaat omhoog
De AOW-leeftijd gaat in 2015 omhoog naar 65 jaar en 3 maanden.

– Energiebelasting gaat omhoog
De tarieven voor de energiebelasting gaan omhoog in 2015. Dit geldt voor zowel elektriciteit als aardgas.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…