1 april is niet alleen belangrijk omdat u vóór die dag de belastingaangifte moet doen, maar ook omdat er op die datum een aantal belangrijke zaken verandert. U moet bijvoorbeeld voortaan de btw-suppletie met een speciaal formulier doen, gaat de AOW op een andere dag in en geldt er een nieuw Bouwbesluit. U leest het in dit overzicht.

DIT VERANDERT PER 1 APRIL 2012

1. Belastingaangifte 2011
De aangifte inkomstenbelasting over 2011 moet vóór 1 april bij de Belastingdienst liggen. Tenzij u uitstel hebt aangevraagd »

2. Btw-suppletieformulier verplicht
Sinds 1 januari 2012 moet u verplicht melden aan de Belastingdienst als u in de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw hebt aangegeven. Per 1 april moet dat met een verplicht gesteld suppletieformulier op het beveiligde gedeelte van de belastingsite. Lees meer »

3. Heffings- en invorderingsrente omlaag
Vanaf het tweede kwartaal van 2012 bedraagt de heffingsrente en invorderingsrente 2,30%, tegen 2,85% in het kwartaal ervoor. Lees meer »

4. Bouwbesluit
– Een deel van de regelgeving van het Bouwbesluit, dat eisen stelt aan (ver)bouwen, gebruik, staat en sloop van gebouwen, wordt samengevoegd. Daarnaast zijn er nieuwe en aangepaste eisen op onder meer het terrein van brandveiligheid, ventilatie en de verbouwing van leegstaande kantoren. Lees er meer over in dit informatieblad »

5. AOW
Het AOW-pensioen gaat voortaan in op de dag waarop iemand 65 jaar wordt. Voorheen was dat op de eerste dag van de maand waarin iemand die leeftijd bereikte. De hoogte van de AOW valt door deze verschuiving lager uit in de maand dat iemand 65 jaar wordt.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft daar een aantal veelgestelde over op een rij gezet. Zoals de vraag of het aanvullend pensioen/bedrijfspensioen nu ook ingaat op de dag waarop u 65 wordt »

Het dreigende gat is echter al deels gedicht »

6. eHerkenning
De kosten en het gebruik van een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 worden niet meer vergoed. Hiervoor was een regeling ingevoerd nadat DigiD voor bedrijven stopte en vervangen werd door eHerkenning »

7. Loonkostensubsidie
Een werkgever kan geen aanvraag meer indienen voor loonkostensubsidie. De regeling Loonkostensubsidie stopte per 1 januari 2012, maar loonkostensubsidie was nog mogelijk voor voor werknemers die uiterlijk 31 december 2011 in dienst kwamen. Lees meer »

8. Accijns
– Vanaf 1 april 2012 is de ‘Aanvraag toestemming Accijnszegels aanvragen’ beschikbaar op de website van de Douane (links onder, kies Programma’s en formulieren, kies Doelgroep: Douane voor bedrijven, kies Onderwerp: Accijns en verbruiksbelasting). Deze toestemming is nodig om vanaf 1 juni accijnszegels aan te kunnen vragen.

– De tabaksaccijns is verhoogd. Een overzicht van de nieuwe tarieven vindt u in deze pdf van de Douane »

9. APK
Er verandert een aantal zaken bij de APK, zoals een uitgebreidere technische controle van (hybride) elektrische voertuigen. Lees meer »

10. Nieuwe kansspelautoriteit (KSA)
Er is een nieuwe Kansspelautoriteit (KSA) actief die vergunningen afgeeft, wijzigt of intrekt en boetes kan uitdelen. Lees meer »

11. Reisbureauregeling
Er is een reisbureauregeling van kracht geworden die geldt in alle EU-landen voor leveranciers van reisdiensten. Dit heeft onder meer gevolgen voor de btw. Lees meer »

* In april vallen de volgende feestdagen:
Vrijdag 6 april – Goede vrijdag (afhankelijk van werkgever is dit een vrije dag of niet)
Zondag 8 en maandag 9 april – Pasen
Maandag 30 april – Koninginnedag    

Zie ook: Officiële feestdagen, schoolvakanties en bouwvak in 2012 »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Download Whitepaper Rechtsvormen

Download gratis de whitepaper “Rechtsvormen” met alle voor- en nadelen per rechtsvorm, handige tips voor ondernemers en rechtsvormkeuze test.
Lees hier ons Privacy statement

Lees ook…