De loondoorbetaling bij ziekte moet worden beperkt voor bedrijven met een personeelsbestand tot 250 werknemers. Dat is een van de belangrijkste aanbevelingen uit de Groeiagenda voor ondernemerschap die MKB-Nederland en VNO-NCW vandaag presenteren.
Nederland kan zich niet neerleggen bij groeicijfers van 1 à 1,5 procent, vinden de ondernemersorganisaties. In ‘Kansrijk! (de groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb)’ doen zij concrete voorstellen om belemmeringen weg te nemen en ondernemers in staat te stellen de groeikansen beter te benutten.
 
Eén jaar loondoorbetalingsplicht zieke werknemers 

De verantwoordelijkheden ten aanzien van personeel liggen ondernemers het zwaarst op de maag. Met name de
loondoorbetalingsplicht bij ziekte valt kleine bedrijven zwaar.
MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat die verplichting  wordt teruggebracht van twee naar één jaar. Werkgevers moeten daarvoor een private verzekering kunnen afsluiten, die met de werknemer wordt gedeeld.
 
Actiepunten: innovatie, export en financiering

De overheid moet een ondersteunende en stimulerende rol spelen bij de kansen die er zijn. Het gaat dan vooral om speerpunten als innovatie, export en financiering.

 

Zo zouden overheid, banken en accountants moeten meewerken aan een snelle en eenvoudige uitrol van
Standard Business Reporting voor de bedrijfsadministratie van mkb’ers.
Meer helderheid over bedrijfsprestaties maakt het voor investeerders en alternatieve financiers eenvoudiger om risico en rendement in dit deel van het bedrijfsleven tegen elkaar af te wegen, is de achterliggende gedachte.
 
Minder regelgeving
Ook  willen beide ondernemersorganisaties dat
nieuwe regels voor kleine ondernemers eerst worden getoetst op werkbaarheid en kosten, voordat deze van kracht worden. Verder moeten gemeenten de  wildgroei in vergunningen aan banden leggen. Op al deze terreinen: onderwijs (meer technologie en ICT), innovatie (optreden als ‘launching customer’) en dienstverlening (één digitaal overheidsloket) is de publieke sector aan zet.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…