ING Economisch Bureau heeft de omzetverwachting voor de horeca voor dit jaar licht naar boven bijgesteld. De goede weersomstandigheden in de eerste helft van 2011 zorgden voor een tijdelijke bestedingsimpuls. Bovendien kan de horeca profiteren van de gestegen uitgaven van een toenemend aantal buitenlandse toeristen. Het omzetvolume - het aantal uitgeserveerde hapjes en drankjes - neemt hierdoor in 2011 naar verwachting met 2% toe.

Geringe verbetering
Doordat de Nederlandse consument – de belangrijke drijfveer voor de sector – voorlopig de hand op de knip houdt, betekent het slechts een geringe verbetering. Onzekerheid over de ontwikkeling van de economie en de huizenmarkt dragen ertoe bij dat mensen minder besteden in de horeca. Doordat dit jaar de prijzen naar verwachting sterker stijgen dan de lonen komt daarnaast de koopkracht onder druk te staan.
 
Weersomstandigheden zijn van belang
Door het buitengewoon mooie weer in de eerste helft van het jaar nam het horecabezoek onverwacht toe. Doordat het weer in de maanden juli en augustus omsloeg zal het derde kwartaal minder goed uitpakken voor de horeca. Juist deze zomermaanden zijn voor veel horecagelegenheden van groot belang om een positief bedrijfsresultaat te realiseren en een buffer op te bouwen voor mindere maanden.

Download het volledige rapport
ING – Geringe groei horeca na opleving – september 2011.pdf (1 MB) »
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…