De online schoenenverkoop raakt in een stroomversnelling en groeit de komende jaren fors ten koste van de verkoop in (offline) winkels, aldus ING Economisch Bureau. Dit kan leiden tot een flinke herschikking van de marktverhoudingen in de schoenenbranche.

Online aandeel naar 30% – 35%
De belangrijkste ontwikkeling in de schoenenbranche dit jaar is de sterke opkomst van e-commerce, waar het groeitempo fors hoger ligt dan in de winkelstraat. Deze groei trekt diverse nieuwe spelers, die de Nederlandse schoenenmarkt bestormen vanaf het internet.

De gevestigde orde zit echter niet stil. Veel bestaande ketens storten zich eveneens op verkoop via internet. Door de snelle groei van het aanbod en het feit dat consumenten meer en meer vertrouwd raken met het online aanschaffen van schoenen zal het online marktaandeel sneller gaan stijgen. Dit ligt nu nog op slechts 5% à 6%, maar zal tegen 2015 naar verwachting klimmen tot 20%.

In 2020 kan het online aandeel in schoenen zelfs uitkomen op 30% tot 35%, ofwel 1 op iedere 3 paar schoenen.

Lees het hele rapport
ING – Online schoenenverkopen in stroomversnelling – augustus 2011.pdf (991 kB) »

Trends markt
• Schoenenbranche heeft plus in omzet gevonden sinds tweede halfjaar van 2010.
• Geringe koopkracht en consumentenvertrouwen zorgen nog wel
voor wisselvalligheid in groei.
• Afzwakking groei verwacht in tweede halfjaar van 2011. Raming totaal 2011 op 2%.
• Inkoop heeft te maken met hogere prijzen (grondstoffen etc).
• Prijsstijging slechts gedeeltelijk doorberekend, marge onder druk.
• Herensegment presteert goed.
• Luxe merken zien wereldwijd verkopen weer toenemen.
• In 2012 iets betere omstandigheden (koopkracht/bestedingen) +2%.
• Sterke groei e-commerce in kleding en schoenen.
• Nieuwe spelers op zoek naar marktaandeel in online schoenen.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…