Met regelmaat worden nieuwe wetten en regels doorgevoerd. De navolgende wijzigingen gaan van februari tot en met mei 2012 in.

Disclaimer: Alle wijzigingen onder voorbehoud.


FEBRUARI 2012

Gegevens BAG open voor commerciële doeleinden
– Vanaf 1 februari zijn de gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), inclusief alle postcodes, door iedereen zonder belemmeringen te gebruiken »

MAART 2012

Subsidie veiligheid
– Ondernemers kunnen vanaf 1 maart subsidie aanvragen voor een veiligheidsscan Veiligheid kleine bedrijven (VKB) »

Meldingsplicht bij gedwongen collectief ontslag
– De meldingsplicht bij gedwongen collectief ontslag is uitgebreid: voortaan moet bij de vakbonden het voorgenomen ontslag gemeld worden van 20 of meer werknemers. Verdere wijzigingen »

APRIL 2012

Woningen
– Naar aanleiding van de crisis op de woningmarkt heeft het kabinet besloten om de kostengrens van de NHG tot 1 juli 2012 te handhaven op 350.000 euro.

– Tot 1 juli 2012 is de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2% dus aarzel niet langer profiteer van deze tijdelijke maatregel.

AOW
– De AOW gaat in op de 65e verjaardag. Nu gaat de AOW nog in op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 wordt »

eHerkenning
– Een eHerkenningsmiddel op niveau eH1 kan niet meer gratis worden aangeschaft »

Btw-suppletie formulier verplicht
– Btw-correcties moet u voortaan aangeven met een verplicht gesteld suppletieformulier. Lees meer »

Loonkostensubsidie
– Een werkgever kan definitief geen aanvraag meer indienen voor loonkostensubsidie. De regeling Loonkostensubsidie stopte per 1 januari 2012, maar loonkostensubsidie was nog mogelijk voor voor werknemers die uiterlijk 31 december 2011 in dienst kwamen. Meer »

APK
– Er verandert een aantal zaken bij de APK. Ten 1e: keuringsinstanties moeten een zogenoemde EOBD-scantool (European On Board Diagnostics) gebruiken , en ten 2e: technisch uitgebreidere controle van (hybride) elektrische voertuigen. Meer »

Bouwbesluit
– Een deel van de regelgeving van het Bouwbesluit, dat eisen stelt aan (ver)bouwen, gebruik, staat en sloop van gebouwen, wordt samengevoegd. Daarnaast zijn er nieuwe en aangepaste eisen op onder meer het terrein van brandveiligheid, ventilatie en de verbouwing van leegstaande kantoren. Meer »

Nieuwe kansspelautoriteit (KSA)
– De nieuwe Kansspelautoriteit (KSA) geeft vergunningen af, wijzigt ze of trekt ze in, maar kan ook boetews uitdelen. Lees verder »

MEI 2012

Aanvraag (Research & Development Aftrek) RDA mogelijk
– De RDA is sinds 1 januari 2012 van kracht, maar een aanvraag indienen was niet mogelijk. Agentschap NL had tijd nodig om de uitvoering in te richten. Na 1 mei 2012 kunt u, gelijktijdig met uw nieuwe WBSO-aanvraag, de RDA wél aanvragen »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…